HBO5 Boekhouden
Verhaal

Seminarie Update persoonbelasting aanslagjaar 2018

Op woensdagochtend 2 mei organiseerde de FOD Financiën de jaarlijkse persconferentie over de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018. En ’s avonds waren heel wat boekhouders, accountants, afgestudeerden, cursisten, ambtenaren van de FOD Financiën en lectoren op het appel in de conferentiezaal van de Oranjerie voor het even traditioneel seminarie “Update personenbelasting”. Voor het eerst sinds jaren heeft het aangifteformulier een formele vereenvoudiging ondergaan: ten gevolge van de regionalisering van de aangifte is het aantal codes gedaald. Deze regionalisering heeft als voordeel dat de Vlaamse belastingplichtige enkel nog met de codes van de Vlaamse en de federale overheid zal geconfronteerd worden. Naast de formele wijzigingen werden ook de inhoudelijke nieuwigheden toegelicht. Alle vakken van de aangifte, deel 1 en deel 2 kwamen aan bod. En er werd reeds een blik vooruit geworpen op de volgende aanslagjaren. Als spreker kon de vakgroep HBO5 Boekhouden voor het 2de jaar op rij beroep doen op Maurice De Mey. De heer De Mey was tot aan zijn pensionering Tax Director HR bij BNP Paribas Fortis, hij is tevens docent aan de Fiscale Hogeschool en is auteur van fiscale publicaties. Hij is een autoriteit op het gebied van personenbelasting. Met heel wat praktijkgerichte informatie op zak keerden de deelnemers omstreeks 22u tevreden huiswaarts.

Mia Stynen Lector HBO5 Boekhouden

Interesse in het graduaat Boekhouden? Surf snel even nar de website!

Deel dit