rechtbank Leuven
Verhaal

Rechtbankbezoek Leuven

De deelnemers aan het ochtendbezoek kregen na een korte introductie over hoe zich waardig en respectvol te gedragen wanneer men een zitting bijwoont de keuze tussen de rechtbank van eerste aanleg en het vredegerecht eerste kanton om te starten. De studenten die opteerden voor het vredegerecht mochten al snel ondervinden dat een snelcursus "Hoe gedraag ik mij in een zittingszaal" geen overbodige luxe was. Een jonge advocaat die zich blijkbaar een toppleiter waande, stormde met veel branie de zittingszaal binnen tot helemaal vooraan, uiteraard zonder de verplichte toga te dragen. Stapte vervolgens even heftig terug naar buiten om daarna zijn toga aantrekkend terug naar voren te schieten. De jongeman had beter een voorbeeld genomen aan de studenten van onze opleiding, want hij werd onmiddellijk bij de vrederechter geroepen die hem zeer kordaat terechtwees.

Er deden zich tijdens de voormiddag geen verdere incidenten voor, zodat de studenten de gelegenheid hadden nota te nemen van een interessante pleitzaak die als basis zou kunnen dienen voor hun rechtbankverslag. Tussendoor werd ook nog langsgegaan op de griffies van het vredegerecht en de correctionele rechtbank.

De studenten die deelnamen aan het namiddagbezoek, konden, na de ook nu weer verplichte gedragswetenschappelijke spoedcursus, een glimp opvangen van de faillissementskamer van de ondernemingsrechtbank. Helaas verliepen de debatten op gedempte toon helemaal vooraan bij de rechtbank zodat het publiek niets kon horen. Minder gedempt ging het er aan toe in de pleitkamer van dezelfde ondernemingsrechtbank. Twee zaken na elkaar, beide betreffende een aanzienlijke factuurinvordering , werden met verve gepleit. In één van de dossiers ging het er zelfs zeer hevig aan toe, met als besluit dat de raadsman van de eisende partij een klacht wenst in te dienen bij de stafhouder van de orde van advocaten van Leuven, waarna de rechtbank de zaak uitstelde.

Kortom, de studenten hebben zeker een boeiende indruk mogen ontvangen van de Leuvense rechtbanken.

Deel dit