PR-commissie
Verhaal

Positieve beoordeling en veel lof voor de opleiding Journalistiek!

Net voor het einde van het academiejaar kreeg de opleiding Journalistiek een stevige portie examenstress te verwerken. Na een intensief voorbereidingsjaar was het opleidingsteam klaar voor een tweedaagse peer review, ofwel een grondige doorlichting. Met succes, de opleiding voldeed aan alle kwaliteitseisen en kreeg het volle vertrouwen van een nochtans kritische en goed voorbereide jury.

De commissieleden kregen in coronaveilige omstandigheden een warm onthaal op campus Bloemenhof. Via Teams bevroegen ze het management over visie, profiel, kwaliteitsbewaking en gerealiseerd eindniveau. Daarnaast maakten ze kennis met een enthousiast docenten- en begeleidersteam, met mondige studenten, gepassioneerde alumni en ervaren vertegenwoordigers van het werkveld zoals hoofdredacteurs Hans Vandendriessche (BELGA) en Xavier Vuylsteke (Metro), en Vranckx-eindredacteur Jeroen Vissenaekens. In het redactielandschap met de radio- en tv-studio zagen de commissieleden hoe de studenten hun multimediale Erasmix-producten tegen de deadline tot een goed einde brachten.

In een eerste terugmelding had voorzitter Tim Pauwels veel lof voor deze ambitieuze, multimediale aanpak met als extra troeven het publicerende karakter, het gemotiveerde en enthousiaste docententeam, de nauwe band tussen docenten en studenten, de voeling met het werkveld, de ambitieuze leerresultaten, de dubbele stage, de grondige basisvorming en het gerealiseerde eindniveau. Ook het eigen nieuwsmedium Erasmix viel in de smaak. Het team kreeg het advies om dit verder uit te bouwen tot een kwaliteitslabel. Suggesties tot verbetering waren er voor de leerlijn Video en Audio en het Afstudeerproject.

De commissie besloot: “Dit is een goede opleiding met een duidelijk profiel, die durft te kiezen, en die basiskeuzes zitten goed! Jullie mogen best wel fier zijn. We hebben er vertrouwen in dat dit team zélf kan en zal bepalen hoe het met onze aanbevelingen aan de slag gaat. We hebben in onze gesprekken jullie enthousiasme gevoeld, en de wil om dicht bij de studenten te staan, en we nodigen jullie vooral uit om op die weg verder te gaan.”

Was ik nog 18, dan begon ik met plezier aan deze journalistenopleiding!

Sander Van Hoorn
NOS-journalist

Blij en trots

Voor de Opleiding Journalistiek en Opleidingshoofd Patrick Pelgrims valt hiermee het doek over een intens voorbereidingsjaar dat begon in mei 2020 met een interne kwaliteitsoefening als basis van een kritische reflectie. “Alleen al dit academiejaar zaten we 18 keer samen met het hele team, in een onwezenlijke corona-setting. Hell of a ride, en verre van evident in een periode waarin ook de hele opleiding en de eigen lessen in het licht van corona moesten omgegooid worden, maar, yes, we did it. Zo’n doorlichting stelt een opleiding op scherp en dat is goed. Uiteraard blij met dit resultaat maar vooral trots op dit team, op onze studenten en alumni.

Deel dit