Blended learning JT
Verhaal

Opleiding Journalistiek gaat voor Blended learning

Opleiding Journalistiek gaat voor Blended learning

Dit academiejaar schakelt de Erasmushogeschool Brussel een versnelling hoger op het vlak van blended learning. Bij de opleiding journalistiek is het beeld van de docent die voorleest uit het handboek of met een krijtje aan een groot bord staat, de voorbije jaren steeds meer vervangen door coachende docenten die moderne  leermiddelen inzetten. Het gebruik van multimediale, online tools en apps neemt in de opleiding elk jaar toe.

Blended learning vanaf het eerste jaar en tijdens je internationale ervaring

Ook de eerstejaarsstudenten worden meteen in het multimediale bad van blended learning gegooid. "Vanaf dit academiejaar biedt onze opleiding Journalistiek de eerstejaars ook al een internationale ervaring aan", zegt Peter Mast, verantwoordelijke Internationalisering van de opleiding. "Zo moet elke student minstens twee dagen doorbrengen in een Europese stad en daar verslag over uitbrengen. Ik maakte van dit nieuwe onderdeel van ons programma gebruik om meteen ook blended learning in te voeren. Niet alleen biedt dat mogelijkheden om de lessen boeiender te maken, de studenten leren ook al heel snel in de opleiding om verschillende multimediale technieken te gebruiken. De journalistiek en de technieken die journalisten gebruiken, evolueren zo snel dat het heel belangrijk is dat onze studenten leren omgaan met die technieken en beseffen dat ze constant moeten bijleren."

Naar welke Europese steden de eerstejaarsstudenten binnenkort uitzwermen, zie je op deze interactieve kaart.

Je gaat multimediaal publiceren via Padlet

"Ik gebruik bijvoorbeeld de tool Padlet als aanvullend multimediaal publicatieplatform", zegt Mast. "De studenten kunnen zo heel snel een aantrekkelijke multimediale publicatie maken. Ik leer hen het gebruik van Padlet ook aan door blended learning in te zetten. Het resultaat is dat de studenten op een aangename manier leren, maar een bijkomend voordeel is dat ze bijzonder enthousiast zijn over het resultaat."

Journalistiek publiceren padlet

Wennen aan het idee van je afstudeerproject via video

Opleidingshoofd Patrick Pelgrims is dan weer zeer te spreken over de video die de opleiding maakte over het afstudeerproject. "Elk jaar horen we wilde verhalen over dat afstudeerproject en vooral over het jurygesprek", zegt Pelgrims. "We wilden de studenten een betere kijk geven op wat van hen wordt verwacht voor en tijdens het jurygesprek. We konden hen moeilijk op een tribunes zetten tijdens een jurybespreking want dat blijft een evaluatiemoment. Video bracht hier de oplossing. Ik ben fier dat onze docenten zelf de hand aan de ploeg sloegen en met de medewerking van twee studenten een video maakten waarin de beoordeling van het afstudeerproject door de verschillende actoren wordt besproken. De video kan door alle studenten worden bekeken."
"Ons eerste doel hadden we meteen bereikt: de studenten nog duidelijker maken wat er van hen wordt verwacht", zegt Pelgrims. "We haalden ook onze tweede slag thuis, de video zorgt er ook voor dat de meeste studenten minder bang zijn voor de verdediging van de jury. Ze hebben uiteindelijk al gezien wat hen te wachten staat. De productie van de video vergde een inspanning van onze docenten. Vooral Steve Thielemans en Peter Mast liepen hier de extra mijl, maar als deze manier van blended learning onze studenten helpt, dan is heel ons team altijd bereid om een tandje bij te steken."
 

De video kun je hier bekijken:

Kom meer te weten over de opleiding Journalistiek en kom naar de infodag of schrijf je in voor de openlesdag.

Deel dit