coins
Verhaal

Online seminarie over actuele fiscale materies

Op 26 oktober 2020 organiseerde de opleiding Graduaat Accounting Administration Diest een online seminarie voor boekhoudkundigen over de fiscale aspecten van het nieuwe regeerakkoord en de invulling van de antimisbruikbepaling.

Onze spreker voor dit digitale seminarie was Rik Smet die recent doctoreerde over de steeds belangrijker wordende rol van dubbelbelastingverdragen in onze maatschappij. Hij is momenteel postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en fiscaal advocaat bij Tiberghien.
 

  • In het eerste deel van de avond werd ingegaan op de mogelijke draagwijdte van de fiscale intenties die uit het recente regeerakkoord blijken. Conclusie hieruit is dat de grote fiscale hervormingen wellicht ook deze legislatuur zullen uitblijven.
  • Tijdens het tweede deel van de avond werd dieper ingegaan op de fiscale antimisbruikbepaling in artikel 344 WIB92. Grootste actuele twistpunt blijkt de toepassing ervan in de tijd te zijn. Bovendien blijkt er nog geen lijst te bestaan van verrichtingen die binnen de inkomstenbelasting niet als fiscaal-misbruik zullen worden beschouwd, terwijl deze wel bestaat voor de registratierechten.

Het was dan ook een uitermate boeiende avond voor boekhoudkundigen uit het werkveld, alumni en onze huidige studenten. Het heeft ons een gestructureerd overzicht van de stand van zake binnen deze topics bezorgd.

Deel dit