Kleuters leven zich uit in de knutselklas.
Verhaal

Onderzoeksproject Kleine Kinderen Grote Kansen

EhB stelt Educatieve Professional van de toekomst centraal.

Op 28 mei 2018 vond het slotevent plaats van het onderzoeksproject Kleine Kinderen, Grote Kansen (KKGK) in het Vlaams Parlement. Na 2 jaar overleg en samenwerking tussen de Vlaamse hogescholen werden hier de resultaten van het project Kleine Kinderen Grote Kansen en het KOALA-project  - dat kinderarmoede wil aanpakken in de kinderopvang - voorgesteld aan het brede onderwijsveld en de sector van de kinderopvang. Ook de opleiding Kleuteronderwijs van Erasmushogeschool Brussel presenteerde de resultaten van het project met een onderzoeksposter. Doel van KKGK is om contexten met kinderen van 0 tot 6 jaar te ondersteunen om beter met kinder- en kansarmoede om te gaan. 

Voor EhB spelen (toekomstige) professionals daarin een cruciale rol. Daarom zette de hogeschool in op een grondige screening van de opleiding Kleuteronderwijs om de gelijke kansen voor alle studenten te versterken. Na een inspiratievol symposium over beeldvorming en een interne workshop met Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, besloten de docenten om alle drempels die de doorstroom van studenten moeilijk maken, in kaart te brengen. Na een uitvoerige gespreksronde met studenten en docenten, werd een financieel plaatje van de opleiding geschetst. Zo weten we niet alleen hoe de opleiding voor een student écht kost, maar wordt ook elke andere drempel in kaart gebracht.

Het actieplan wil nu verder werk maken van de praktische organisatie van de opleiding en wil ook de financiële drempels verlagen. Ook is het duurzaam en ecologisch denken als element binnen de stages en beoordelingen, deel van het opzet. Deze actiepunten zullen nu en in de loop van volgend academiejaar systematisch worden uitgerold en geëvalueerd. 

De nieuwe website van het project biedt verder ook veel inspiratie en wie benieuwd is naar de onderzoeksposter kan hem op ResearchGate bewonderen. 

Kleuteronderwijs zet in op de laagste drempels voor alle studenten.

Deel dit