SportCultScan
Verhaal

Onderzoek SportCultScan ondersteunt in het omgaan met gevoelige thema’s binnen de sport.

Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding en sportbegeleiders in een grootstedelijke context krijgen vaak te maken met gevoeligheden die eigen zijn aan een diverse en interculturele sportpopulatie. Het onderzoek SportCultScan brengt deze gevoelige thema's voor het eerst in kaart.

Huidige initiatieven zijn grotendeels gericht op het bevorderen en verhogen van sportparticipatie voor mensen met een diverse etnisch-culturele achtergrond (Expertennota sport van het Departement CJSM, 2011). Interculturaliteit in de sport en vooral de omgang ermee weerspiegelt zich echter nog onvoldoende in het kader- of begeleidersniveau. Het project SportCultScan heeft als doel om binnen het thema sport en interculturaliteit een opstap te creëren van het participatieniveau naar het kaderniveau.

In een eerste fase van dit onderzoek, worden de gevoeligheden geïnventariseerd bij LO-leerkrachten en sportcoaches die werkzaam zijn in een grootstedelijke context. Gevoelige thema's in de lessen LO blijken zich voornamelijk op het socio-economische vlak te situeren: familiale problemen, pesten en geweld, kansarmoede en gender & seksualiteit komen het vaakst voor binnen onze bevraging. De respondenten geven de voorkeur aan een individueel gesprek met de leerling boven een klassikaal gesprek bij problemen. Opmerkelijk is het aantal respondenten (33% of 1/3) dat aangeeft zich onvoldoende vaardig te voelen om in gesprek te  gaan met leerlingen over deze thema's. Net daarom, zoekt het project in een latere fase, naar oplossingen op maat in samenwerking met scholen en leerkrachten om dialoogfaciliterend te werk te gaan.

Deel dit