forensisch verpleegkundig expert
Verhaal

Nieuw: postgraduaat Forensisch Verpleegkundig Expert

Na een ongeval, terreurdaad of misdaad ontstaat er op het terrein soms een spanningsgebied tussen de medische diensten enerzijds en de politie en het parket anderzijds. Waar de medische professionals zo snel mogelijk patiënten willen helpen, zijn justitie en politie erg gefocust op het verwerven van bewijs. Met het postgraduaat Forensisch Verpleegkundig Expert willen we de schakel tussen beide domeinen vormen. 

De forensisch verpleegkundig expert wordt de facilitator tussen de betrokken diensten en zowel de medewerker van de forensisch arts als van politie en parket. Bovendien zal de expert in staat zijn om te handelen volgens de principes van crime scene management en het spoorbewust optreden in het belang van waarheidsvinding.

Deze nieuwe, unieke opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met

  • Mevr. Ine Van Wymersch: procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde
  • Dhr. Mark Crispel: korpschef politiezone Zennevallei
  • Majoor Elmar De Geyter: directeur operaties brandweerzone Vlaams-Brabant West
  • Majoor Wim De Vos: expert CET (Casualty Extraction Teams) brandweer Brussel
  • Prof. dr. Hubloue: diensthoofd spoedgevallen UZ Brussel
  • Dr. Joke Wuestenbergs: arts-specialist gerechtelijke geneeskunde UZ Leuven

Voorstelling nieuw postgraduaat op 13 maart

Wij nodigen je uit om kennis te maken met dit nieuwe postgraduaat op de voorstelling op maandag 13 maart 2023, van 14u tot 16u. Ine Van Wymersch, Ives Hubloue, Joke Wuestenbergs en Mark Crispel nemen er mee het woord. Meer info en inschrijven voor de voorstelling.

Deel dit