Forensisch verpleegkundig expert
Postgraduaat

Foren­sisch Ver­pleegkundig Expert

Voor wie

 • Voor verpleegkundigen die zich willen opleiden tot forensisch expert.
 • Je wil optreden als schakel tussen medische diensten en politie en parket.
 • Je leert handelen volgens de principes van crime scene management. 

Voor wie

 • Voor verpleegkundigen die zich willen opleiden tot forensisch expert.
 • Je wil optreden als schakel tussen medische diensten en politie en parket.
 • Je leert handelen volgens de principes van crime scene management. 

Hoe ziet de opleiding eruit

Na een ongeval, terreurdaad, misdaad,... ontstaat er op het terrein een spanningsgebied tussen de medische diensten enerzijds en de politie en het parket anderzijds. Waar de medische professionals zo snel mogelijk patiënten willen helpen, zijn justitie en politie erg gefocust op het verwerven van bewijs.
Met het postgraduaat ‘Forensisch Verpleegkundig Expert’ willen we de schakel tussen beide domeinen vormen en zo een unieke opleiding aanbieden.

De sprekers en docenten zijn experten die dagelijks actief zijn in hun respectievelijk werkveld en hebben allen een bijzondere expertise in hun specialisme. Sprekers komen onder andere uit volgende disciplines; verpleegkunde, spoedverpleegkunde, politie, parket, spoedgeneeskunde, forensische geneeskunde en brandweer.

In het kort:

3 modules voor een totaal van 20 studiepunten:

 • Module 1: Benadering van het overleden slachtoffer; 6 SP
 • Module 2: Benadering van het levend slachtoffer; 10 SP
 • Module 3: Benadering van bijzondere omstandigheden; 4 SP

Voor wie?

Deze opleiding is multidisciplinair gericht en dus toegankelijk voor geïnteresseerden uit de verschillende hulpdiensten of disciplines.

 • Bachelor in de Verpleegkunde, spoed-, PIT- & MUG verpleegkundigen;
 • Vroedvrouwen
 • Artsen, spoedartsen, DirMed’s, Federale Gezondheidsinspecteurs,
 • Aangestelde Noodcentrale 112;
 • Politie & Justitie;
 • Ambulanciers Dringende Geneeskundige Hulpverlening & Brandweerlui.

Lesplanning

 • Module 1 gaat door op dinsdagen van 8u tot 17u.
 • Lesdagen: 18 april, 25 april, 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei en 6 juni
 • Module 2 en 3 worden georganiseerd vanaf oktober. 

Vakken

Module 1: het overleden slachtoffer

 • Forensische geneeskunde & wetenschappen
  • Forensisch onderzoek bij overlijden, Postmortale verschijnselen, Niet-natuurlijke overlijdens, Postmortale traumatologie, Plotse dood, SporenonderzoeK
 • Politie & Parket
  •  Afstapping, Geweld & mishandeling, Opvang van slachtoffers en nabestaanden, Politie in relatie tot parket & Openbaar Ministerie en wetgeving.

Module 2: het levend slachtoffer 

 • Forensische Geneeskunde
  • Letselbeschrijving,  Sporenonderzoek op het lichaam,  Onderzoek van slachtoffers van geweld, Seksueel geweld en partnergeweld, Kindermishandeling & -verwaarlozing, Oudermishandeling & -verwaarlozing, Psychische terreur & vrijheidsberoving.
 • Politie & Parket 
  • Geweld & mishandeling,  Wettelijk kader bij en aanpak van geesteszieken, Kindermishandeling & -verwaarlozing versus bescherming, Beroepsgeheim, Cel vermiste personen, Verloop van politioneel en justitioneel onderzoek.
 • Prehospitaal & Spoed 
  • Correct en levensreddend handelen bij geweld, mishandeling & zedendelicten, Correct handelen op de plaats delict, Correct handelen bij psychiatrische urgenties, Correct handelen bij risico's op zelfdoding, Correct handelen bij intoxicaties, Beroepsgeheim,  D2 in relatie tot politie & parket.

Module 3: bijzondere omstandigheden

 • Brandweer
  • Safety & Security, Technische ondersteuning, Coördinatie bij rampen, Werking van het CET.
 • Politie & Parket
  • Bescherming en zelfredzaamheid, Terreur & AMOK.
 • Prehospitaal & Spoed
  • Werking van de noodcentrale, De rol van de DirMed & Adj. DirMed, Inleiding tot het MIP en PSIP, Slachtoffer(s) van AMOK & terreur, Safety & Security bij slachtoffers van gevaarlijke en/of toxische stoffen.

Na je studie

Doelstellingen

 • De Forensisch Verpleegkundig Expert opleiden tot ‘spilfiguur’ in de holistische en multidisciplinaire benadering en opvang van slachtoffers van geweld.
 • In situaties met slachtoffers van geweld, de forensisch verpleegkundig expert positioneren als facilitator tussen de betrokken diensten, namelijk D2 (medische dienst), D3 (politie), parket en uitbreidend naar D1 (brandweer).
 • De forensisch verpleegkundig expert opleiden tot medewerker van de forensisch arts, politie en parket in medicolegale gevallen.
 • De forensisch verpleegkundig expert opleiden tot het handelen volgens de principes van crime scene management en het spoorbewust optreden in het belang van waarheidsvinding.
 • De forensisch verpleegkundig expert opleiden tot het handelen met de gepaste aandacht voor veiligheid; safety & security.
   

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

Contact:

 • bel ons: 02 472 52 00
 • mail ons: gdt.jette@ehb.be
 • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Studiekosten

Je kan zelf kiezen of je één of meerdere modules volgt.

 • Module 1: €575
 • Module 2: €775
 • Module 3: €400
 • Volledig postgraduaat: €1575

Bovenvermelde prijzen zijn inclusief het leermateriaal.
Bovenvermelde prijzen zijn vrij van BTW. 

Wie zich apart per module inschrijft en finaal toch de 3 modules volgt, krijgt een korting op de laatste module zodat de totale prijs gelijk wordt aan die van een volledige inschrijving (€1575) 

Inschrijven

Je kan je volledig online inschrijven voor dit postgraduaat.

Toelatingsvoorwaarden

 • Bachelor in de Verpleegkunde, spoed-, PIT- & MUG verpleegkundigen;
 • Bachelor in de Vroedkunde
 • Artsen, spoedartsen, DirMed’s, Federale Gezondheidsinspecteurs,
 • Aangestelde Noodcentrale 112;
 • Politie & Justitie;
 • Ambulanciers Dringende Geneeskundige Hulpverlening & Brandweerlui.

Gediplomeerden – gebrevetteerde verpleegkundigen 4e graad (HBO5) en studenten die niet beschikken over een bachelordiploma kunnen inschrijven voor de navorming Forensisch Verpleegkunde.

Getuigschrift na opleiding 

Na het succesvol doorlopen van de opleiding en het eindexamen ontvangt men een postgraduaat getuigschrift ‘Forensische Verpleegkundig Expert’. Wie niet in het bezit is van een diploma hoger onderwijs, ontvangt een getuigschrift van de navorming. Na deelname van één module, ontvang je een attest van deelname.

Contact

 • Erasmushogeschool
 • campus Jette
 • Laarbeeklaan 121, 1090 Jette