Forensisch Hulpverlenend Expert
Postgraduaat

Foren­sisch Hulpver­lenend Expert

Voor wie

•    Voor hulpverleners die zich willen opleiden tot forensisch hulpverlener.
•    Je wil optreden als schakel tussen medische diensten en politie en parket.
•    Je leert handelen volgens de principes van crime scene management. 
•    Voor verpleegkundigen is er het gelijkaardig postgraduaat Forensisch Verpleegkundig Expert, zie link website
 

Voor wie

•    Voor hulpverleners die zich willen opleiden tot forensisch hulpverlener.
•    Je wil optreden als schakel tussen medische diensten en politie en parket.
•    Je leert handelen volgens de principes van crime scene management. 
•    Voor verpleegkundigen is er het gelijkaardig postgraduaat Forensisch Verpleegkundig Expert, zie link website
 

Hoe ziet de opleiding eruit

Na een ongeval, terreurdaad, misdaad,... ontstaat er op het terrein een spanningsgebied tussen de medische diensten enerzijds en de politie en het parket anderzijds. Waar de medische professionals zo snel mogelijk patiënten willen helpen, zijn justitie en politie erg gefocust op het verwerven van bewijs.
Met het postgraduaat ‘Forensisch Hulpverlenend Expert’ willen we de schakel tussen beide domeinen vormen en zo een unieke opleiding aanbieden.
De sprekers en docenten zijn experten die dagelijks actief zijn in hun respectievelijk werkveld en hebben allen een bijzondere expertise in hun specialisme. Sprekers komen onder andere uit volgende disciplines; verpleegkunde, spoedverpleegkunde, politie, parket, slachtofferbejegening, spoedgeneeskunde, forensische geneeskunde, medische diensten defensie, FOD Volksgezondheid en brandweer.

In het kort:

3 modules voor een totaal van 28 studiepunten:
•    Module 1: Het overleden slachtoffer; 8 SP
•    Module 2: Het levend slachtoffer; 14 SP
•    Module 3: Bijzondere omstandigheden; 6 SP

Voor wie?

Deze opleiding is multidisciplinair gericht en dus toegankelijk voor geïnteresseerden uit de verschillende hulpdiensten of disciplines.

- Vroedvrouwen 
- Artsen, spoedartsen, DirMed’s, Federale Gezondheidsinspecteurs, 
- Aangestelde Noodcentrale 112; 
- Politie & Justitie;
- Ambulanciers Dringende Geneeskundige Hulpverlening & Brandweerlui.
- Juristen & criminologen
- Bachelor in de Verpleegkunde, eerstelijnsverpleegkundigen, spoed-, PIT- & MUG verpleegkundigen; *

*zie postgraduaat Forensisch Verpleegkundig Expert, link website.

Lesprogramma

 • Module 1, 2 en 3 gaan door op donderdagen van 8u tot 17u
 • Lesdagen module 1: 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11 – examen: 14/11  additionele lesdagen: 13/3/25, 20/3, 27/3 
 • Lesdagen module 2: 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12, 9/1/25, 16/1, 23/1, 30/1, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3 – examen: 13/3 & 27/3
 • Lesdagen module 3: 3/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5, 5/6 – examen: 12/6
Module 1: het overleden slachtoffer (7 lesdagen)
 • Forensische geneeskunde & wetenschappen
  • Forensisch onderzoek bij overlijden, Postmortale verschijnselen, Niet-natuurlijke overlijdens, Postmortale traumatologie, Plotse dood, Sporenonderzoek.
 • Politie & Parket
  • Plaats delict, Afstapping, Geweld & mishandeling, Opvang van slachtoffers en nabestaanden, Politie in relatie tot parket & Openbaar Ministerie en wetgeving, Forensische wetenschappen (NICC).
Module 2: het levend slachtoffer (13 lesdagen)
 • Forensische Geneeskunde
  • Letselbeschrijving,  Sporenonderzoek op het lichaam,  Onderzoek van slachtoffers van geweld, Seksueel geweld en partnergeweld, Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG), Kindermishandeling & -verwaarlozing, Oudermishandeling & -verwaarlozing, Forensische psychiatrie.
 • Politie & Parket 
  • o    Geweld & mishandeling,  Verloop van politioneel en justitioneel onderzoek, Rechten van verdediging, Wettelijk kader bij en aanpak van geesteszieken, Kindermishandeling & -verwaarlozing versus bescherming, Opvang van slachtoffers en familie, Beroepsgeheim, Cel vermiste personen, Werking van CAW & Family Justice Centers (Veilig Huis), Psychische terreur & stalking & mensenhandel.
 • Prehospitaal & Spoed 
  • o    Correct en levensreddend handelen bij geweld, mishandeling & zedendelicten, Correct handelen op de plaats delict, Correct handelen bij psychiatrische urgenties, Correct handelen bij risico's op zelfdoding, Correct handelen bij intoxicaties, Beroepsgeheim,  D2 in relatie tot politie & parket (debat).
Module 3: bijzondere omstandigheden (6 lesdagen)
 • Brandweer
  • Safety, Gevaarlijke stoffen, Technische ondersteuning, Coördinatie bij rampen, Werking van het CET (Casualty Extraction Team)..  
 • Politie & Parket
  • Bescherming en zelfredzaamheid: geweldbeheersing, Terreur & AMOK, Coördinatie bij AMOK & Terreur, Samenwerken met speciale bijstand eenheden, Drugslabo’s & -plantages, Toegangstechnieken in noodgevallen.
 • Prehospitaal & Spoed
  • Werking van de noodcentrale, Rampenwerking & dienst DGH-112, De rol van de DirMed & Adj. DirMed, Slachtoffer(s) van AMOK & terreur en MARCHE-protocol, Safety & Security bij gevaarlijke stoffen (CBRN E), Post-traumatische stress bij hulpverleners. 

Na je studie

Doelstellingen

 • De Forensisch Hulpverlenend Expert opleiden tot ‘spilfiguur’ in de holistische en multidisciplinaire benadering en opvang van slachtoffers van geweld.
 • In situaties met slachtoffers van geweld, de forensisch hulpverlenend expert positioneren als facilitator tussen de betrokken diensten, namelijk D2 (medische dienst), D3 (politie), parket en uitbreidend naar D1 (brandweer).
 • De forensisch hulpverlenend expert opleiden tot medewerker van de forensisch arts, politie en parket in medicolegale gevallen.
 • De forensisch hulpverlenend expert opleiden tot het handelen volgens de principes van crime scene management en het spoorbewust optreden in het belang van waarheidsvinding.
 • De forensisch hulpverlenend expert opleiden tot het handelen met de gepaste aandacht voor veiligheid; safety & security.

Getuigschrift na opleiding

Na het succesvol doorlopen van de opleiding en alle examens ontvangt men een postgraduaat getuigschrift ‘Forensische Hulpverlenend Expert’. Wie niet in het bezit is van een diploma hoger onderwijs, ontvangt een getuigschrift van de navorming. Na deelname van één module, ontvang je een attest van deelname.
 

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

Contact:

 • bel ons: 02 472 52 00
 • mail ons: gdt.jette@ehb.be
 • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Studiekosten

Je kan zelf kiezen of je één of meerdere modules volgt.
•    Module 1: €595
•    Module 2: €895
•    Module 3: €575
•    Volledig postgraduaat: €1755

Bovenvermelde prijzen zijn inclusief het leermateriaal.
Bovenvermelde prijzen zijn vrij van BTW. 

Wie zich apart per module inschrijft en finaal toch de 3 modules volgt, krijgt een korting op de laatste module zodat de totale prijs gelijk wordt aan die van een volledige inschrijving (€1755) 
 

Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen bij vragen rechtstreeks contact opnemen met de coördinator Frank Borremans voor een persoonlijk gesprek. 

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of hoger. 
 • Studenten die niet beschikken over een bachelordiploma kunnen inschrijven voor de navorming Forensisch Hulpverlenend Expert.

 

Schrijf je hier in

Ik ben enkel geïnteresseerd in een bij- & nascholing 2024-2025. Hou mij de hoogte wanneer de inschrijvingen openen.
Ik wil EhB-nieuws ontvangen in mijn mailbox

Contact