early childhood education
Verhaal

Moed, verantwoordelijkheid en inspiratie: Hoe wij de toekomst vormgeven

Op 12 juni kwam de SCIO Groep samen voor hun jaarlijkse inspiratiedag, dit keer met een bijzonder thema: "Raising the Future." Dit evenement was extra speciaal dankzij de aanwezigheid van twee gepassioneerde gastsprekers van Erasmushogeschool Brussel, Leen Rosiers en Inge Laenen, die hun inzichten deelden over moed en verantwoordelijkheid in het onderwijs.

Moed en verantwoordelijkheid in het onderwijs

De snelle en ingrijpende veranderingen in de wereld vormen de kern van de missie van de SCIO Groep (een organisatie gevestigd in Nederland) en deze dag draaide om het verkennen van wat kinderen van nu nodig hebben om voorbereid te zijn op de toekomst. Leen Rosiers en Inge Laenen deelden hun inzichten over moed en verantwoordelijkheid in het onderwijs. 

Leen Rosiers, opleidingshoofd van de educatieve bachelor Kleuteronderwijs, benadrukte het belang van moed en verantwoordelijkheid bij het opleiden van de volgende generatie leraren. Rosiers en haar collega Inge Laenen, lector bij dezelfde opleiding, onderstrepen dat het soms van studenten vraagt om rebels te zijn. Ze moeten de moed hebben om te zeggen: "Nee, zo heb ik het niet geleerd," of "Nee, ik denk dat dit kind iets anders nodig heeft." Deze moedige houding is cruciaal om ervoor te zorgen dat kinderen krijgen wat ze nodig hebben om te gedijen in een snel veranderende wereld.

In onze opleiding proberen we studenten buiten de bestaande kaders te leren denken en handelen. Dit is niet altijd makkelijk, vooral niet wanneer ze stage lopen en deel worden van een bestaand team dat vasthoudt aan traditionele methoden.

Kleuteronderwijs
Leen Rosiers
Opleidingshoofd Kleuteronderwijs

Raising the Future: een dubbele opdracht

De samenwerking tussen SCIO Groep (een organisatie gevestigd in Nederland) en Raising the Future richt zich op twee belangrijke opdrachten: kinderen begeleiden naar volwassenheid zodat zij verantwoordelijkheid voor de wereld willen nemen, en ervoor zorgen dat we een duurzame wereld aan hen overdragen. Tijdens hun presentatie benadrukten Rosiers en Laenen dat dit een gezamenlijke inspanning vereist. "Onze dubbele opdracht vraagt ons om te reflecteren op onze vastgeroeste denkbeelden over opvoeding en verder te kijken dan de korte termijn," aldus Laenen.

De grote uitdagingen van onze tijd 

De wereldwijde uitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben, zoals toenemende ongelijkheid, armoede, segregatie, en de klimaatcrisis, waren belangrijke gespreksonderwerpen tijdens de inspiratiedag. Deze kwesties vragen van ons om voortdurend in dialoog te blijven en nieuwsgierig te zijn naar elkaars ervaringen en ideeën. Rosiers en Laenen benadrukten dat betrokkenheid bij de wereld, nieuwsgierigheid, creativiteit, moed en hoop essentieel zijn voor de toekomstige generaties.

Rosiers en Laenen inspireerden de aanwezigen door te benadrukken dat iedereen een rol speelt in het vormgeven van de samenleving waarin we willen leven. "In wat voor samenleving willen wij leven?" vroeg Rosiers retorisch aan het publiek. "En hoe dragen we daar, als hart van de gemeenschap, aan bij?" 

De inspiratiedag van SCIO Groep was een succes, mede dankzij de inspirerende bijdragen van Leen Rosiers en Inge Laenen. Hun passie en inzichten lieten zien dat moed en verantwoordelijkheid essentieel zijn in het onderwijs.

docenten LKO
CIO
Deel dit