Koning Filip bezoekt campus Jette
Persbericht

Koning Filip bezoekt de tweetalige lerarenopleiding

Vandaag bracht Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan het gezamenlijke project ‘Naar een tweetalige lerarenopleiding’ van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF). De Koning nam deel aan enkele tweetalige activiteiten, georganiseerd door de studenten van de lerarenopleiding Lager Onderwijs van beide instellingen en in aanwezigheid van kinderen van de Brusselse Nederlandstalige school  Leidstar en de Franstalige school Tivoli. De financiële steun van het Koning Filip Fonds toonde eerder al de interesse van de Koning voor het project aan. Het project heeft als doel het tekort aan leraren met goede taalvaardigheden dat momenteel bestaat in scholen in de beide taalgemeenschappen aan te pakken.

Om het resultaat van een jaar intensief samenwerken te vieren, vond er vandaag, in aanwezigheid van de Koning, een slotmoment plaats met tal van tweetalige activiteiten. Samen met kinderen van het 4de leerjaar van de Brusselse Leidstarschool en van de Ecole fondamentale du Tivoli, organiseerden de studenten enkele toonmomenten. De Koning zag studenten aan het werk tijdens een les volgens de CLIL-methode (Content and Language Integrated Learning) voor zowel Franstalige als Nederlandstalige kinderen en tijdens een ‘escape room’-spel op kindermaat. Hij had eveneens een lang gesprek met zes studenten over hun ervaringen in het Tandemproject. De studenten van EhB en HEFF worden aan elkaar gekoppeld tot tandemteams en nemen een jaar lang deel aan activiteiten om de kennis van de andere taal en van de andere cultuur aan te scherpen. Daarnaast maken ze ook grondig kennis met immersie-onderwijs.

De Brusselse hogescholen EhB en HEFF hebben gekozen voor een intensieve samenwerking binnen hun lerarenopleiding Lager Onderwijs, zodat de leerkrachten die uitstromen beter voorbereid zijn om zowel in het Nederlandstalig als in het Franstalig onderwijs les te geven. Ze zijn zo voldoende gewapend om van start te gaan in een grootstedelijke Brusselse context, die meertalig en divers is. Ze zullen bovendien als meertalige leraar ingezet kunnen worden in het immersie-onderwijs en sneller kunnen inspelen op de leefwereld en de noden van hun toekomstige leerlingen. Ook hoopt de versterkte opleiding tegemoet te komen aan het nijpend tekort van leraren in beide taalgemeenschappen.

Het bezoek van de Koning aan de Erasmushogeschool Brussel vandaag werd symbolisch gestart met een ontvangst door studenten op tandems. Vervolgens werd hij verwelkomd door de voorzitters en directeuren van beide instellingen, Mevrouw Faouzia Hariche (schepen Openbaar Onderwijs Stad Brussel), de heer Doyen (Burgemeester van Jette) en door Brussels minister Guy Vanhengel, die binnen de VGC het project financieel steunt.

 

Meer info

Erasmushogeschool Brussel, Lerarenopleiding Lager Onderwijs, Frank Noten: frank.noten@ehb.be,gsm: 0477 34 25 84.

Haute-Ecole Francisco Ferrer, Formation Instituteur Primaire bilingue, attaché de presse Nicolas Manzone: nicolas.manzone@brucity.be, gsm : 0474 67 52 06.

bezoek Koning Filip
Koning Filip
Koning Filip
gelegenheidskoor
Deel dit