zijn in tijden van worden
Verhaal

Kaat Verhaeghe wint eerste prijs van vakblad Velon

Collega en onderzoekster Kaat Verhaeghe kreeg deze week de eerste prijs van de Nederlandse vakvereniging Velon, de vereniging “van, voor en door lerarenopleiders”. Jaarlijks kiezen zij het beste artikel dat verscheen in hun vakblad dat dezelfde naam draagt. Voor 2020 werd de eerste prijs toegekend aan collega Kaat Verhaeghe met haar opiniestuk ‘Zijn in tijden van worden: Het recht van de mens op de dag van vandaag.’

In haar opiniestuk stelt ze vragen bij de toekomstgerichtheid en de doorgedreven wens om alles meetbaar te maken in het onderwijs. Het lijkt alleen nog maar te gaan om opbrengsten en uitkomsten, om prestaties en gedrag, om meetbaarheid en zichtbaarheid van het leren en de bewijslast die voortdurend op het bordje van de leerling – het kind – wordt gelegd. Betalen we daar geen prijs voor, vraagt zij zich af. Is de school een plek voor versnelling of vertraging? Is onderwijs gericht op de toekomst of het hier-en-nu? Ligt de focus op het wordende of het zijnde kind? En, wat betekent dit voor het opleiden van educatieve professionals? Dit betoog gaat op zoek naar de betekenis van ‘kind-zijn’ in het hier-en-nu.

De jury van Velon vond het alvast een boeiend standpunt. En wij feliciteren uiteraard graag onze collega!

Lees het volledige artikel hier.

Een heel complex, relevant thema, duidelijk en diepgaand verwoord. Dit artikel is verrassend, verfrissend en verdiepend, mede wellicht doordat het format van opiniebijdrage minder frequent gehanteerd wordt in het tijdschrift.

Uit het juryrapport

Wie is Kaat?

Kaat Verhaeghe is pedagoog binnen de bachelor Pedagogie van het jonge kind en onderzoeker aan ons kenniscentrum Urban Coaching and Education. Via centrale thema’s ‘identiteit’, ‘kind en maatschappij’ en ‘goed ouderschap’ stimuleert ze om kritisch te kijken naar de maatschappij en de manier waarop deze maatschappij kinderen en gezinnen beïnvloedt. 

Ze daagt educatieve professionals - en dus ook haar studenten - uit om kritisch te kijken naar bestaande discours en zoekt naar manieren om hen te ondersteunen in hun socio-cultureel bewustzijn, ook gekend onder de term diversattude. In haar onderzoek focust ze op kwalitatieve dataverzameling. Dit vertaalt zich in kind-gecentreerde en participatieve benaderingen, met een focus op art-based en narratieve methodieken die stem geven aan verschillende groepen. De link tussen persoonlijke en professionele identiteit en hoe die ontwikkelen in interactie met anderen is een centraal thema in haar werk. In haar onderzoek exploreert ze de rol van narratieven in professionalisering. In dit kader ontwikkelde ze samen met collega’s een narratieve-collaboratieve coachingsmethodiek.  

Meer info: kaatmartine.verhaeghe@ehb.be

Deel dit