Inspiretaie voor leerkrachten
Verhaal

Inspiratie voor leerkrachten

Afgelopen woensdag ontvingen we een twintigtal leerkrachten voor de eerste editie van onze inspiratie dag voor leerkrachten. We organiseerden een aantal workshops rond hot topics in het onderwijs.

CHAT GPT

We gingen van start met een plenaire sessie over CHAT GPT. In een korte presentatie kregen de leerkrachten enkele tips om CHAT GPT te gebruiken in de dagelijkse klaspraktijk. Van het opstellen van een meerkeuze-examen, tot het gebruik bij schrijfopdrachten. Aan de vragen uit de groep was te merken dat het een enorm boeiend onderwerp is. 

Workshops

In de tweede sessie konden de leerkrachten kiezen voor een heel aantal workshops. Hiermee schotelden we hen een aantal van de workshops voor die ook hun leerlingen kunnen komen volgen.
We bieden aan EhB een vijftigtal workshops aan -hier te vinden- die allemaal gratis en erg interessant voor leerlingen zijn.
Op naar een volgende editie! 
 

Inspiratie voor leerkrachten
Inspiratie voor leerkrachten
Inspiratie voor leerkrachten
Inspiratie voor leerkrachten
Deel dit