IIM
Verhaal

Idea & Innovation Management blaast 10 kaarsjes uit

Dit jaar viert de bacheloropleiding Idea & Innovation Management (IIM) haar 10-jarig jubileum. Om dit bijzondere moment te vieren, stelden we 10 vragen aan het opleidingshoofd Walter Vandervelde. Want zelfs na 10 jaar staan er nog veel spannende ontwikkelingen op de planning voor IIM.

10 jaar Idea & Innovation Management

De opleiding in 10 woorden

We vroegen Walter om IIM in tien woorden te beschrijven, geen gemakkelijke taak voor zo'n allesomvattende opleiding. Uiteindelijk kwam hij tot: innovatie, creativiteit, ondernemen, growth mindset, onderzoek, toekomst, people skills, duurzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en verbinding. Deze woorden vatten perfect samen waar IIM voor staat: het opleiden van jonge mensen tot echte innovatie-architecten die in staat zijn vernieuwingsprocessen van A tot Z te ontwerpen en te leiden.

Daarnaast merkt hij op dat de opleiding vaak als oriënterend wordt beschreven. Door een diversiteit aan vakken die verschillende perspectieven bieden, krijgen studenten een breed en interdisciplinair beeld van de wereld en haar complexiteit. Alumni vertellen ons regelmatig hoe de opleiding hun heeft gevormd en heeft geholpen om zichzelf beter te leren kennen.

IIM

Het ontstaan van IIM

Tien jaar geleden werd IIM opgericht door Katy Vancoillie, die destijds les gaf in de opleiding Communicatie. Ze zag een gat in de markt voor een opleiding die specifiek gericht is op innovatie en verandering. Daarnaast voelde ze ook een sterke behoefte onder studenten die zoekende waren naar hun passie en richting in het leven. Zo werd IIM geboren als een oriënterende en interdisciplinaire opleiding die studenten helpt ontdekken wat ze echt willen doen. 

Mensen die in innovatie terechtkwamen waren vroeger professionals die meestal al werkten in een bedrijf of organisatie - vaak in R&D of op een marketingafdeling - en zo organisch doorgroeiden naar een innovatiefunctie. Het waren dus mensen die nooit echt een innovatieopleiding hadden gevolgd.

Walter
Walter Vandervelde
Opleidingshoofd Idea & Innovation Management

Mijlpalen

In de afgelopen tien jaar heeft IIM meer dan 400 alumni opgeleid die nu werkzaam zijn in diverse innovatieve functies. Walter is dan ook apetrots op het feit dat de opleiding altijd een stabiele instroom heeft gehad, mede dankzij hun pioniersrol. Erasmushogeschool Brussel is tot op de dag van vandaag de enige hogeschool die deze unieke opleiding aanbiedt. Zoals Walter het mooi verwoordt: “We hebben Vlaanderen een beetje beplant met innovatie-architecten. Zo hebben we bijgedragen aan het innovatieve karakter van Vlaanderen en Brussel.”

Het lanceren van een compleet nieuwe opleiding bracht ook uitdagingen met zich mee. Daarom hebben ze voortdurend de vinger aan de pols gehouden door continu feedback uit de markt en van alumni te verzamelen. Door deze wisselwerking konden ze de opleiding steeds verder verbeteren en relevant houden.

IIM-alumni

De IIM’ers (zoals ze zichzelf graag noemen) zijn overal te vinden: van consultancybedrijven zoals PwC en Deloitte, tot start-ups en zelfs in het buitenland. Een van onze alumni verhuisde naar Ierland en levert vandaar innovatiecases voor onze huidige studenten. Anderen werken in innovatieve rollen binnen grote bedrijven of hebben succesvolle eigen bedrijven opgericht. Een van onze alumni is de oprichter van Capital, een one-stop-source die Brusselse jongeren inspireert, stimuleert en begeleidt in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Maar er zijn ook alumni die het pure innovatiepad verlaten hebben en in andere sectoren hun ding hebben gevonden. Zo zijn zelfs verschillende alumni in de muziek- en entertainmentsector terecht gekomen en vind je ze vandaag terug op podia van Tomorrowland en TV-series op VRT. Het toont hoe breed de opleiding eigenlijk is.

Innovatie en creativiteit in het curriculum

Het curriculum van IIM rust op vier fundamenten: creativiteit, innovatie, ondernemerschap en people skills, die samenkomen in een geïntegreerd geheel. Dit programma is ontworpen om studenten een diepgaand begrip van het innovatieproces bij te brengen, inclusief trendanalyse, maatschappelijke en technologische vernieuwingen, ideeëngeneratie en conceptontwikkeling. De opleiding streeft ernaar om zogenaamde T-shaped professionals te vormen, waarbij de verticale as staat voor alles wat met innovatie te maken heeft, van onderzoek tot implementatie, en de horizontale as voor de ontwikkeling van people skills. Want als innovatie-architecten fungeren zij vaak als verbindende factor tussen verschillende teams en disciplines. Deze T vormt de kern van hoe wij onze studenten opleiden.

Ons docententeam heeft ook sterke banden met het werkveld en staat vaak zelfs nog met één voet in de praktijk, wat essentieel is voor het integreren van innovatie in het curriculum. Ze blijven zich voortdurend bijscholen, omdat ze sterk geloven in: “the only constant is change”. Daarnaast nodigen we regelmatig gastsprekers uit en organiseren we jaarlijks een innovatiecafé voor onze studenten.

IIM

Een innovatie-architect of -expert hoeft niet per se super creatief te zijn. Hun kracht ligt vooral in het aanboren van de creativiteit bij anderen en het stimuleren van innovatief gedrag. Dit begint al in het eerste jaar, waar studenten leren hoe ze professionele brainstormsessies organiseren en diverse technieken gebruiken om creatieve ideeën te genereren.

Walter
Walter Vandervelde
Opleidingshoofd Idea & Innovation Management

Samenwerkingen met het werkveld

De opleiding bouwt al sinds het prille begin nauwe relaties op met bedrijven en organisaties om studenten real-world ervaring te bieden en te evalueren of de opleiding voldoet aan de verwachtingen van het werkveld. Dit gebeurt door middel van stages, gastcolleges, afstudeerprojecten, ... Walter benadrukt het cruciale belang van deze samenwerkingen, omdat ze studenten de kans geven om hun vaardigheden toe te passen in een professionele omgeving en waardevolle contacten te leggen. Hij streeft ernaar een innovatiehub op te zetten die alle mensen die met innovatie bezig zijn samenbrengt: de maatschappij, het werkveld en de studenten. Hou zeker hun socialemediakanalen in de gaten, want dit staat op het punt te worden gelanceerd! 

IIM 2.0

IIM heeft de afgelopen 10 jaar stevig gebouwd aan haar fundamenten door nauw samen te werken met het bedrijfsleven en voortdurend te checken of de opleiding aansluit bij de praktijk. Met de aanstelling van een nieuw opleidingshoofd twee jaar geleden, begon een initiatief om alles grondig tegen het licht te houden. Dit omvat het herzien van het curriculum, de lesmethoden en de manier van evalueren, plus het versterken van de positionering en het imago van de opleiding. Het docentenkorps heeft meer dan zeventig professionals uit het werkveld geïnterviewd, en er is input verzameld van studenten en alumni. Deze inzichten worden nu verwerkt in een vernieuwde aanpak die vanaf het academiejaar 2025-2026 wordt uitgerold. De focus ligt op het behouden van de solide basis van de opleiding, met ruimte voor verbetering van evaluaties en lessen, en het integreren van nieuwe vakken die inspelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen.

IIM

We krijgen vaak vanuit het werkveld te horen: "Wow, jullie zijn goed bezig." De structuur die we 10 jaar geleden hebben opgezet, staat nog steeds als een huis. Daarom zal IIM 2.0 zeker en vast geen disruptieve totaal nieuwe opleiding zijn.

Walter
Walter Vandervelde
Opleidingshoofd Idea & Innovation Management

De toekomst

IIM streeft ernaar niet alleen future proof te zijn als opleiding, maar ook future shaping door een leidende rol te vervullen in de vorming van toekomstige innovatie-experts. Dit wordt mogelijk gemaakt door een sterke community van studenten, docenten, alumni en het werkveld, die nauw samenwerken om vooruitgang te boeken. Internationaal wil IIM zijn netwerk uitbreiden en intensiever samenwerken met Europese en wereldwijde onderwijsinstellingen. Als de enige innovatieopleiding in Europa biedt IIM een unieke kans voor groei en uitwisseling van studenten en docenten op wereldwijde schaal. Voor de komende tien jaar heeft het IIM-team ambitieuze plannen, waaronder een verdere uitbreiding van internationale samenwerkingen en een nog sterkere focus op technologische evoluties, duurzaamheid en interdisciplinariteit. Het doel is om van IIM een wereldwijde koploper te maken in innovatie.

De rol van technologie

De opleiding biedt een breed georiënteerd programma dat niet alleen focust op technologische innovatie, maar waar technologie een cruciale rol speelt in het curriculum. Van het gebruik van digitale tools in het onderwijs tot het aanleren van essentiële technologische vaardigheden voor het werkveld. Walter ziet de rol van technologie alleen maar toenemen, met een grotere nadruk op onderwerpen zoals AI, data-analyse en digitale transformatie. De opleiding streeft naar interdisciplinair werken, waarbij alle aspecten met elkaar verbonden zijn. "De wereld vormt nu één geheel," benadrukt Walter. “Hoewel er nog steeds specialisten zullen zijn, zijn het vooral generalisten met een transdisciplinaire benadering die de toekomst zullen vormen en leiden. En dat is precies wat wij met onze opleiding aan het ontwikkelen zijn.”.

Welkom, de wereld wacht op jou!

Aan toekomstige studenten wil Walter het volgende meegeven: “Als je gepassioneerd bent over innovatie en een verschil wilt maken in de wereld, dan is IIM de juiste plek voor jou. We bieden je de tools, het netwerk, en de ervaring om je dromen waar te maken.”.

IIM

Nieuwsgierig naar de toekomst van innovatie? Het 10-jarig jubileum van Idea & Innovation Management viert niet alleen onze visie en toewijding, maar ook een decennium van succesvolle vernieuwing. Met een sterke basis en ambitieuze plannen blijft IIM vooroplopen in het vormen van de innovatieve leiders van morgen. Ben je klaar om mee impact te maken? Dan is Idea & Innovation Management wellicht iets voor jou!

Deel dit