horizon 2020
Persbericht

Horizon 2020

Met trots kondigen wij aan dat Erasmushogeschool Brussel als lid van een groot Europees consortium het project Horizon 2020 heeft binnengehaald.

Dit project krijgt politieke steun van de Europese leiders en de leden van het Europees Parlement. Ze zijn overeengekomen dat investeren in onderzoek en innovatie essentieel is voor de toekomst van Europa. Horizon 2020 helpt om dat te bereiken door onderzoek te koppelen aan innovatie en zich toe te spitsen op drie belangrijke gebieden: wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Onze hogeschool maakt, samen met 8 Europese landen en 11 partners, deel uit van Communities for Sciences (C4S) dat volledig focust op inclusief wetenschapsonderwijs.

De 3 pijlers van Communities for Sciences zijn:

  1. Inclusie en sociale cohesie
  2. Bewustwording creëren bij het beleid
  3. Inclusief wetenschapsonderwijs stimuleren en promoten

C4S wil wetenschapsonderwijs op een speelse manier tot bij die groepen brengen die hier doorgaans niet zo makkelijk toegang toe hebben. Denk maar aan kinderen, mensen met een beperking, maar ook groepen met een migratieachtergrond, de Roma-gemeenschap,... Daarenboven staat het counteren van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in wetenschapscommunicatie en beeldvorming rond wetenschap centraal.

"In onze opleiding kiezen we voor steam approaches: een aanpak waarbij wetenschap, technologie, kunstzinnigheid en wiskunde, geïntegreerd wordt in activiteiten. Hiervoor zetten we toegankelijke, low tech materialen in een stedelijke context in. We passen deze werkwijze toe in onze kleuterklas en maken daarbij ook gebruik van speciale kits en boxes to the streets", aldus Leen Rosiers - opleidingshoofd van de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs.

Horizon 2020 zal bijdragen tot de verwezenlijking van intelligente, duurzame en inclusieve economische groei. Hiermee wil men garanderen dat Europa wetenschap en technologie van wereldniveau voortbrengt, obstakels voor innovatie uit de weg ruimen en samenwerking tussen de publieke en particuliere sectoren bevorderen om zo tot oplossingen te komen voor de grote uitdagingen van onze samenleving.

Wil je meer info? Kijk dan zeker ook eens op onderstaande website:
www.communities-for-sciences.eu
www.ec.europa.eu/horizon2020

Deel dit