Copyright Dan DeAlmeida
Verhaal

Het toerisme van de toekomst

We kunnen niet voorspellen hoe onze vrije tijd eruit zal zien binnen tien jaar, maar het kenniscentrum Applied Futures Research van EhB leert ons wel hoe we toekomstbeelden kunnen inschatten. En daar proactief op inspelen.

Hoe zien onze vakanties eruit in 2030? Mochten we dat weten, dan kloppen straks alle touroperators en toerismeactoren op onze deur om mee in onze glazen bol te kijken. De samenwerking met het kenniscentrum is een zegen voor de opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement. Het stelt ons in staat om de studenten handvaten aan te reiken die hen toelaten om toekomstscenario’s te vertalen naar toerisme en recreatie. We zetten dus volop in op de toekomst, wat die ook brengt.

Toekomstoriëntatie

Onze studenten leren hoe ze wendbaar en adaptief kunnen zijn en hoe ze moeten omgaan met onzekerheden. Dat toerisme een en-en-verhaal zal zijn, maar dat we wel een gewenst beeld kunnen vooropstellen, is duidelijk.

We hebben ervaring met toekomstdenken. De opleiding deed al een oefening met Kanal-Centre Pompidou/CIVA en met Pasar, de socio-culturele vereniging die vrije tijd als corebusiness heeft. Artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zegt immers dat iedereen recht heeft op vrije tijd en vakantie. Daar willen wij mee voor zorgen. De bachelorproeven van de opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement omvatten steevast een toekomstoriëntatie. Het zal niet verbazen dat klimaatvriendelijkheid en duurzaamheid daar deel van uitmaken.

Interesse in het kenniscentrum Applied Futures Research/Open Time? Wend je tot Maya Van Leemput (coördinator) of Eva De Smedt (onderzoeker TRM). 

Meer over de opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement

Deel dit