applaus tijdens de peer review
Persbericht

Gedreven team Sociaal Werk krijgt grote duim omhoog.

Na twee intense dagen interviews, presentaties en doorlichting kan Sociaal Werk klinken op een succesvolle Peer Review. De jury geeft de opleiding mee trots te zijn op wat ze verwezenlijkt en daarvan een wervend verhaal te maken voor de buitenwereld.

De commissievoorzitter bedankte het enthousiaste team voor haar openheid en sprak waardering uit voor het uitstekende materiaal. Reflecteren en dialoog zitten in het DNA van Sociaal Werk aan de Erasmushogeschool Brussel, wat ook de commissie in het oog sprong. “Hier wordt duidelijk nagedacht,” merkte de voorzitter op, met de suggestie om de gedragen missie en visie duidelijk in de verf te zetten in het werkveld.

De opleiding krijgt meerdere pluimen, onder andere voor haar helder toetsbeleid en de expliciete keuze voor afstudeerrichtingen. Daarnaast toont de commissie bewondering voor het onderzoekend handelen, waarvan de resultaten doorstromen naar de lessen.

Sociaal Werk neemt alle aanbevelingen van de commissie mee naar de toekomst samen met deze lovende woorden: “We zijn heel positief over jullie opleiding. Behoud jullie goede niveau.”

Deel dit