Diallogcoach voor de klas
Verhaal

Enorme subsidie voor verbindend project Democratische Dialoog

Op 10 maart heeft de Vlaamse regering beslist om 200.000 euro vrij te maken voor de strijd tegen radicaliserende jongeren. Het hoogste bedrag, namelijk 77.000 euro, gaat naar ons project 'Verbindende dialoog in de klas',  waarbij we docenten en studenten binnen de lerarenopleiding en leraren op school opleiden tot dialoogcoaches, die met polarisering kunnen omgaan.

Democratische Dialoog is een project binnen het Kenniscentrum Urban Coaching & Education van de Erasmushogeschool Brussel. Het initiatief is in 2015 opgezet naar aanleiding van een studie van de Koning Boudewijnstichting die de moeilijkheden in kaart bracht die leraren ervaren met een cultureel divers publiek.

Sommige thema’s worden naar hun aanvoelen steeds minder bespreekbaar – vaak gaat het om groepen met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond – en blijken er weinig tools aanwezig te zijn om hiermee om te gaan. Veel van deze gevoelige onderwerpen worden dan ook angstvallig vermeden, wat kan leiden tot frustraties en de behoefte om gehoord te worden.

Tijdens de kickoff-meeting van ‘Verbindende Dialoog in de klas’ op 3 september in Jette, zal Emilie Le Roi (Adjunct Directeur departement onderwijs) haar kersverse boek ‘Halal of niet’, komen presenteren.

De Standaard publiceerde een artikel over deze subsidie en een reactie van minister Crevits. Ook Onderwijs Vlaanderen plaatste een persbericht

Wat doen dialoogcoaches?

Centraal binnen dit project staat het opstarten van een constructieve dialoog wanneer deze vanwege verschillende redenen vastloopt. Vaak betreft het een zeer specifieke context waarin verschillende groepen steeds minder bereid zijn tot gesprek.

De dialoogcoaches passen tijdens sessies en trajecten situatie-specifieke communicatietechnieken en werkvormen toe en proberen een constructieve attitude te (her)installeren zodat de dialoog weer op gang kan komen.

Democratische dialoog werkt met verschillende communicatietechnieken en experten in 1 of meerdere levensbeschouwingen. Afhankelijk van de vraag, nood en context, worden de juiste expert(en) ingezet en wordt een coachingstraject opgesteld. De dialoogcoaches werken rond het versterken van communicatievaardigheden, o.a. aan de hand van:

  • Interculturele communicatie;
  • Socratische methode;
  • Argumentatieleer;
  • Geweldloze communicatie, e.a.
  • De coaches kunnen inhoudelijk kennis verschaffen over de volgende thema’s:
  • Levensbeschouwingen;
  • Maatschappij;
  • Beeldvorming;
  • Radicalisering, e.a.

Daarnaast biedt Democratische Dialoog een interactieve lezing rond misconcepten over islam aan. In deze lezing kunnen deelnemers kennismaken met de basisideeën, historische ontwikkeling en geografische diversiteit binnen de islamitische godsdienst.

Ten slotte kunnen deelnemers beroep doen op een vorming rond ‘deradicalisering’, waarin men kennismaakt met de verschijningswijzen en bestrijdingsvormen van radicalisering. Na deze vorming krijgen de deelnemers zeer concrete tips & tricks om zelf actie te ondernemen

Lees er alles over op de site van Democratische Dialoog

Deel dit