Bachelor sociaal werk
Verhaal

Eerstejaarsstudenten Sociaal Werk starten in februari met hun stage

Vanaf 5 februari gaan onze eerstejaars op stage. Dat is voor hen meteen ook een eerste contact met het werkveld en met hun toekomstig beroep. Ze hebben zelf een stageplaats moeten zoeken. Soms brengt dat wat stress met zich mee, maar uiteindelijk komt het voor iedereen altijd wel in orde.

Eerste stage van vier weken

De stage duurt vier weken. En met de examens net achter de rug zijn de meeste studenten daar niet rouwig om. Sociaal werkers zijn immers vooral doeners. Theorie is belangrijk. Maar mensen helpen blijft een vak wat je uiteindelijk in de praktijk leert, niet alleen op de schoolbanken. Daarom nemen stage en praktische vakken in de opleiding ook zo’n grote plaats in.

Een stage als kennismaking met het werkveld

Die eerste stage omschrijven we als een kijkstage. Het is de bedoeling dat onze studenten kennismaken met het werkveld. Wat doen sociaal werkers de hele dag? Met welke groepen komen ze in aanraking? Wat zijn courante problemen waarmee mensen voor hulp of informatie langskomen? Daarnaast verwerven ze ook zicht op de competenties waarover een sociaal werker moet beschikken. In laatste instantie krijgen ze via allerhande opdrachten tijdens die eerste stageperiode ook een beeld van wat hun eigen professioneel sterktes en zwaktes zijn. Sociaal werk is een breed werkveld. Je kan in de meest verschillende settings en met heel uiteenlopende doelgroepen aan de slag. Daarom is het belangrijk dat ze voor jezelf inzicht verwerven in wat hen meer of minder ligt. Waar ze goed in zijn, of wat toch nog moet bij gespijkerd worden.

Tweedaagse en vaardigheidstrainingen

Natuurlijk sturen we studenten niet zomaar op stap. Tijdens een tweedaagse leggen we aan studenten de opdrachten uit die ze meekrijgen en organiseren we een aantal vaardigheidstrainingen.

Studenten komen terecht op de meest verschillende stageplekken: van het kinderrechtencommissariaat, over de Beursschouwburg, naar de Sociale Dienst van de Stad Brussel, of Youth At Risk, een organisatie die jongeren uit de bijzondere jeugdzorg coacht.

Eén ding hebben studenten op al die stageplaatsen met elkaar gemeen: ze vinden stagelopen geweldig.

Kom meer te weten over de opleiding Sociaal Werk en kom naar de infodag of schrijf je in voor de openlesdag van 25 april.

Deel dit