kleuter
Verhaal

Een kus van de juf en een bank vooruit

Maanden hard werk en voorbereiding hebben hun vruchten afgeworpen! Op 17 en 18 maart ging de peer review van de educatieve bachelor kleuteronderwijs door. Volledig digitaal stond ons team een commissie van externe experts te woord. Maar ook nu had deze opleiding geen moeite om de jury te overtuigen van de kwaliteit.

De commissie was unaniem lovend over de nadruk op Urban Education, cultuureducatie en verwevenheid met de brede school. Voorzitter Jan Peeters prees de opleiding bovendien voor haar sterke, brede visie die aansluit bij belangrijke tendensen en inspirerende pedagogieën, zoals de reggio-aanpak. Grote troeven van de opleiding zijn de betrokkenheid van alumni en studenten, en het gemotiveerde en enthousiaste docententeam. De laagdrempelige aanpak met focus op individuele begeleiding en coaching werd duidelijk enorm gewaardeerd door de bevraagde studenten.

De opleiding getuigt van een ongelooflijk engagement naar haar studenten toe. Dat is de basis van een kwaliteitsvolle opleiding.

De commissieleden

Verder zijn de aandacht voor diversiteit, de internationale oriëntering, het vernieuwend curriculum, de gevarieerde manier van toetsing maar een selectie van de positieve punten die de commissie aanhaalde. Ook de aandacht voor meertaligheid kon op veel bijval rekenen. “Hoewel dit ingaat tegen de heersende mentaliteit in het onderwijs, zijn we ervan overtuigd dat dit de goeie weg is. Zeker in een multiculturele context als Brussel", klonk het uit de mond van de comissieleden. Ondanks de coronamaatregelen en het digitale verloop van de peer review was de jury snel overtuigd van de kwaliteit van de opleiding.

Een kus van de juf en een bank vooruit!

Deel dit