Erasmushogeschool DYI Bio-incubator
Verhaal

Doe het zelf aan de helft van de prijs

Ter gelegenheid van het I Love Science Festival lanceerde Innoviris een projectoproep. Het BioMedical Science Centre -het kenniscentrum van onze opleiding biomedische laboratoriumtechnologie- nam deel en werd geselecteerd. Met de middelen die ze dankzij de projectoproep ontvingen, namen ze een ingenieur en twee jobstudenten van Design en Technologie aan. Samen gingen ze aan de slag om labotoestellen te bouwen.

Gewoon cool

Senior onderzoeker Tom Peeters stond mee aan de wieg van dit project: “Voor heel wat secundaire scholen of kleine bedrijven is labotoestellen aankopen onbetaalbaar. Wanneer we de toestellen zelf gaan maken, kosten ze slechts een fractie van de prijs. We willen die kennis verder delen zodat bedrijven en scholen ook op hun beurt zelf de toestellen kunnen maken. Een eenvoudige centrifuge (standaardtoestel in het labo om mengsels te scheiden) kost bijvoorbeeld een 2000  euro. Het centrifugetoestel dat we zelf maakten, kost maar 400 euro en kan waarschijnlijk nog goedkoper. Bovendien is het ook een interessant project voor secundaire scholen. Studenten uit TSO en BSO kunnen bijvoorbeeld aan de bekisting en elektronica werken, terwijl studenten uit het ASO er proeven mee kunnen uitvoeren. Het is toch ook gewoon cool om je eigen toestellen te maken.”
Naast de centrifuge, maakten de collega’s onder andere een LAF-kast (om in een steriele omgeving te werken), een PCR-toestel (om DNA te kopiëren), een incubator (om cellen te laten opgroeien op hun favoriete temperatuur) en een gelelektroforesetoestel (om DNA te scheiden en te visualiseren).

Job laborant zal veranderen

De prototypes die nu gemaakt werden, gebruiken de studenten biomedische laboratoriumtechnologie ondertussen in het labo. Dat heeft heel wat voordelen aldus Tom Peeters: “Onze studenten werken al langer met soortgelijke toestellen. Zij kunnen onze prototypes nu uittesten en feedback geven. Zo werden er dankzij tips van studenten al heel wat zaken aangepast. Het is ook een goede manier om de toestellen te valideren en te kijken hoe robuust ze zijn. Voor de studenten zelf is het ook erg boeiend. In de toekomst gaat meer labowerk geautomatiseerd worden. De job van laborant zal dus veranderen. In plaats van uit te voeren zal hij meer moeten gaan analyseren. Maar dus ook toestellen gaan instellen, programmeren en zelfs repareren. Op deze manier komen studenten hier al mee in contact. Elektronica wordt zo in het labo geïntroduceerd. Misschien kan dat op termijn zelfs een keuzevak worden?”

DIY-healthcare

Tom Peeters gelooft dat dit nog maar de start is van een hele beweging: “Binnen de medische wereld in 3D-printen al ingeburgerd. Studenten van vroedkunde of verpleegkunde zouden in ons labo ook toestellen of medisch materiaal kunnen komen maken. Ik denk bijvoorbeeld aan spalken voor een gebroken vinger of zo. Ze kunnen dan van onze kennis gebruik maken. Bovendien is dit een beweging die wereldwijd aan de gang is. Zo kregen we onlangs nog een vraag uit Chili om een DIY-labo te maken.”

Erasmushogeschool DYI Centrifuge
Deel dit