corona
Updates

Coronavirus: updates en richtlijnen

Niet vergeten: altijd mailen naar corona@ehb.be als je 

 • Ziek bent

 • In quarantaine moet

 • Vragen hebt

[English version here]

Corona-updates: op deze pagina's geven we regelmatig een update over de richtlijnen die gelden aan onze hogeschool. Heb je hierover een vraag? Mail naar corona@ehb.be. Carine Meeus, onze coronacoördinator, reageert zo snel mogelijk.

Update 15/4

Dit is de beslissing van onze overheid op 14 april: Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid toegestaan op de campus. Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Of dit invloed heeft op jouw lessen en examens, bepaalt je opleiding. We werken permanent aan de planning, check daarom dagelijks Canvas. Daar lees je welke zaken er voor jou veranderen.

Update 26/3: 'Paaspauze'

Deze regels gelden minstens tot en met 18 april 2021.

 • Het contactonderwijs wordt vanaf maandag 29 maart 2021 opgeschort. Onlineonderwijs is dus de regel. 
 • Eventuele geplande evaluaties kunnen wel op de campus doorgaan als daarbij de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.
 • Campus Kaai en Jette zijn gesloten tijdens de paasvakantie. 
 • Er worden stille studieplekken ingericht worden op de campus voor studenten die daar nood aan hebben. 
  • Op campus RITCS-Dansaert (voor alle studenten, ook tijdens paasvakantie) 
  • Op campus Kleine Zavel (voor KCB-studenten, ook tijdens paasvakantie)
  • Check ook het BRIK-aanbod
 • De stages kunnen doorgaan volgens de regels die gelden in de betrokken sectoren.
 • Essentiële practica, labo-oefeningen en vaardigheidstrainingen kunnen wel op de campus worden georganiseerd, telkens met de nodige veiligheidsmaatregelen. Consulteer dagelijks Canvas!.
 • De restaurants blijven gesloten tot eind van dit academiejaar.

Update 17/2

•    De campuscapaciteit wordt opgetrokken van 10% naar 20%.
•    Het grote deel van je lessen blijf je digitaal volgen.
•    Voor de studenten van de School of Arts zullen de praktijkvakken doorgaan zoals gepland, geheel in regel met de huidige sectorprotocollen.

We werken permananet aan de planning, check daarom dagelijks Canvas. Daar lees je welke zaken er voor jou veranderen.

Update 21/12: strengere regels ivm. reizen

Er zijn nieuwe, strenge regels in verband met internationale reizen. Breng de examenperiode niet in gevaar en lees vooraf wat de gevolgen zijn van reizen naar het buitenland en terugkeren naar België (bv. de verplichte quarantaine) op de site van de overheid www.info-coronavirus.be.

Update 7/12: verlenging huidige maatregelen tot eind februari 2021

 • De maatregelen die hieronder worden opgesomd blijven in voege tot eind februari 2021. 
 • We werken samen met Brik om je tijdens de kersvakantie studyspaces aan te bieden.Check de meest recente info hier.
 • Voor KCB-studenten worden er tijdens de kerstvakantie oefenruimtes voorzien op campus Kleine Zavel en campus Kaai. Je kreeg hierover een mail.

Update 23/11: vanaf 30 november weer praktijklessen @ campus 

De overheid geeft ons toestemming om vanaf 30 november weer meer contactonderwijs aan te bieden. 

 • Contactonderwijs: lessen in de auditoria zijn toegelaten tot max. 10% bezettingsgraad. Onderwijs in kleine groepen is eveneens toegestaan met een bezettingsgraad van 10%. Altijd geldt een mondmaskerplicht. Individueel onderwijs is nog steeds mogelijk.
 • Onze kunstopleidingen volgen de sectorprotocollen.
 • Examens mogen op de campus doorgaan.
 • Je vindt steeds alle details over je lessen en examens op Canvas.
De silent study spaces en individuele oefenruimtes 

Studenten kunnen tijdens de Kerstvakantie gebruik maken van de studieruimtes en oefenruimtes van Brik: brik.be/studeren/studyspaces/. Twee uitzonderingen: KCB – Kleine Zavel en Kaai – Musical in blok C zijn nog wel beschikbaar.

 • Bij aankomst op de campus moet je je aanmelden aan het onthaal.
 • Ook in de kerstvakantie. 

Deze regeling geldt tot het einde van het eerste semester.

Update 4/11: tijdelijke lockdown t.e.m. 30/11

In navolging van de algemene lockdown moeten we helaas ook onze onderwijsactiviteiten aanpassen. We evolueren van een code rood naar een tijdelijke lockdown t.e.m. 30 november. 

 • Alle contactonderwijs is verboden tot 1 december. Dit betekent geen practica, labo's en ateliers op de campussen.
 • Alle lessen worden digitaal georganiseerd. 
 • We maken een uitzondering voor de opleidingen Vroedkunde & Verpleegkunde. Deze studenten worden op de hoogte gebracht via Canvas. 
 • Wat betreft stages: volg de richtlijnen van de sector en neem contact op met je stagebegeleider.
 • Thuiswerken is verplicht tot 1 december. 
Silent study spaces en oefenruimtes 
 • Dit kan op campussen Jette, Kaai, Kanal, Leuven, RITCS en KCB.
 • Je moet op voorhand een attest voor verplaatsing aanvragen via je studentensecretariaat.
 • Bij aankomst op de campus moet je je aanmelden aan het onthaal
Vanaf 1 december

Vanaf 1 december kunnen we hopelijk, als de regering het toelaat, opnieuw overgaan tot contactonderwijs. Onze prioriteit is praktijkonderwijs: practica, labo's en ateliers laten doorgaan op de campus. We informeren je hierover via Canvas. 

Algemene richtlijnen 

Wat in geval van besmetting?

Bij een bevestigde besmetting of een vermoeden van besmetting neem je onmiddellijk contact op met je huisarts en stuur je een email naar corona@ehb.be.

Kijk zeker ook even naar deze flowchart.

Corona-veiligheidsbeleid 

Het mag duidelijk zijn dat de veiligheid van alle studenten en personeel een absolute basisvoorwaarde is bij het gebruik van onze campussen.

 • We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
 • We ambiëren een zo veilig mogelijke EhB-omgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken.
 • Social distancing is altijd en overal de regel.
 • Mondmaskers en mondneusbedekkingen maken een cruciaal deel uit van het veiligheidsbeleid.
 • Met oog op tracing, zullen we via lijsten bijhouden wie in de les aanwezig is. Deze gegevens worden 2 weken bewaard. Indien iemand uit je les besmet blijkt met COVID, zullen we je informeren.

Er worden richtlijnen verspreid voor enerzijds mensen die aanwezig zijn op de campussen, anderzijds voor het personeel dat de activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen moet inplannen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen. EhB hanteert code oranje.

Verplichte basisregels 

Deze regels gelden voor iedereen op de campus: studenten, personeel en bezoekers. 

Social distancing

Bij verplaatsingen hou je 1,5m afstand. Het dragen van een mondmasker op de campus is verplicht, ook tijdens de les. Zit je in het leslokaal ver genoeg van elkaar (> 1,5m) dan mag je je masker afnemen. Bij voldoende afstand mogen docenten een faceshield dragen. Staat de docent op meer dan 4m van de eerste rij studenten, dan hoeft dit niet.

Hygiëne 

EhB voorziet hygiënisch materiaal om handen te wassen. Wanneer ben je verplicht je handen te wassen:

 • Bij het betreden van de campus, na toiletbezoek, voor de maaltijd, voor het verlaten van de EhB, na het hoesten of niezen, voor en na bedienen van machines, instrumenten,…
 • Een door EhB ontwikkelde app zal de reiniging van de lokalen opvolgen. Zo ben je zeker dat je telkens een hygiënisch veilige ruimte betreedt.
Bescherming
 • Mondmaskers of mondneusbedekkingen zijn verplicht voor iedereen en worden tijdens het hele verblijf op de campus aangehouden
 • Schoonmaakpersoneel draagt mondmaskers én handschoenen
 • Er zijn plexischermen voorzien bij 1-op-1 gesprekken, bv. met studentenbegeleiders.
Risicogroepen

We houden maximaal rekening met zieke personen en personen die tot een risicogroep behoren:

 • Zieke studenten en personeelsleden blijven thuis. Vermoedelijk zieke studenten en personeelsleden worden naar huis gestuurd.
 • Studenten die tot de risicogroep behoren, kunnen digitaal onderwijs blijven volgen.
 • Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, worden aangeraden om van thuis te blijven werken. Als thuiswerk onmogelijk blijkt kunnen die personeelsleden genieten van een overmachtsregeling.
Wat in geval van besmetting?
 • Bij een bevestigde besmetting of een vermoeden van besmetting wordt dit onmiddellijk gemeld via corona@ehb.be.
 • Ouders van studenten die ziek worden op EhB worden meteen gecontacteerd om hen op te halen. De studenten met COVID-symptomen worden meteen uit de activiteit gehaald en in een apart lokaal in quarantaine geplaatst tot de ouders hen opgehaald hebben. Het geïnfecteerde lokaal moet ontsmet worden.
Risicoanalyses per locatie
 • EhB laat zich hierbij ondersteunen en adviseren door de externe dienst voor preventie en bescherming van IDEWE.
 • De risicoanalyse wordt opgemaakt door het EhB-bestuur in samenwerking met de interne en de externe preventiedienst, met rapportering naar het CPBW.
 • De lokale preventiemedewerkers zijn betrokken bij de organisatie van de heropstart.
Welzijn van studenten en personeel
 • Voor de studenten zijn de studentenbegeleiders het aanspreekpunt, en in tweede instantie de dienst Stuvo.
 • Er zijn via de HR-dienst afspraken gemaakt met de afdeling psychosociaal welzijn van de externe dienst IDEWE.
 • We houden bij de heropstart rekening met de lange periode waarin studenten en het EhB-personeel elkaar niet gezien hebben (ook in kader van het naleven social distancing net na de heropstart)
Tussentijdse evaluaties
 • De EhB zorgt voor een regelmatig overleg met de verschillende interne diensten, departementen en opleidingen om te weten wat er leeft binnen de EhB. Er zal voldoende toezicht georganiseerd worden om erop toe te zien dat alle maatregelen nageleefd worden.
 • Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met derden (schoonmaak, leveranciers, …).
 • We voorzien maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) zoveel als mogelijk te weren.

Coronavirus mailbox 

We zijn voorbereid om jouw meldingen op te vangen. Daartoe werd een e-mailadres corona@ehb.be aangemaakt om er, nadat je jouw huisarts hebt geraadpleegd ons het volgende te melden:

Deel dit