Sven Gatz op EhB
Verhaal

Brussels minister Sven Gatz volgt les in het Darija als voorbeeld van meertalig onderwijs

Brussels minister van de Promotie voor meertaligheid Sven Gatz ontving een rondleiding op campus Kanal om kennis te maken met het meertalig onderwijs aan onze hogeschool. Meer specifiek betrof het de Tweetalige Lerarenopleiding Lager Onderwijs, een project dat op financiering van het Brussels Gewest kan rekenen en een CLIL-les binnen de Educatieve bachelor Secundair Onderwijs.

Sinds 2016 bouwen we al aan de intensieve samenwerking met de Franstalige, Brusselse hogeschool Haute-Ecole Francisco Ferrer binnen de lerarenopleiding Lager Onderwijs. Daarbij is het doel om de leerkrachten die uitstromen beter voor te bereiden om zowel in het Nederlandstalig als in het Franstalig onderwijs les te geven. Ze zijn zo voldoende gewapend om van start te gaan in een grootstedelijke Brusselse context, die meertalig en divers is. Dat dit in de smaak valt bewijzen de stijgende inschrijvingscijfers.

We zijn ook blij dat de subsidie die nu door het VGC-college wordt toegekend op initiatief van minister Gatz, zal bijdragen aan de uitbreiding van de tweetalige lerarenopleiding naar de andere educatieve bacheloropleidingen en ook kan ingezet worden voor de trajecten voor zij-instromers.

Tijdens het bezoek ging Minister Sven Gatz in gesprek met toekomstige leerkrachten secundair onderwijs die les kregen via de CLILL-onderwijsmethode. Bij deze methode krijgen studenten een niet-taalvak in een andere taal. De minister nam zelf deel aan een praktijkles 'Taal in Brussel' in het Darija (Marokkaans Arabisch). Daarmee willen we de studenten bewustmaken van de Brusselse, grootstedelijke context waarin ze zullen onderwijzen.

“Met de VGC ijveren we er alleszins voor om de aangehaalde methodieken zoals CLIL te blijven ondersteunen”, “In ons Nederlandstalig onderwijs in Brussel is de verdere ontwikkeling van initiatieven rond meertaligheid immers een no-brainer. De toekomst in Brussel is meertalig.”

Sven Gatz.
Brussels minister van de Promotie voor meertaligheid

Inclusief onderwijsbeleid

Dit alles kadert in onze visie op inclusief onderwijsbeleid  met aandacht voor meertaligheid en taaldiversiteit. Via allerhande initiatieven bieden we  taalondersteuning op maat aan doorheen de studieloopbaan, en omarmen we de meertaligheid. Ook doen we onderzoek naar meertaligheid, met als doel om de wetenschappelijke kennis en best practices toe te passen op het eigen onderwijs.

In contact komen met meertalige kinderen in het lager onderwijs is niet alleen een kwestie van aanleren, maar biedt ook een waardevolle uitwisseling waarbij je als leraar een intens contact ervaart met deze kinderen.

Thierry
Zij-instromer in de lerarenopleiding

"We zijn blij met de steun van de VGC. We hebben hierdoor heel wat projecten lopen waarbij we inzetten op meertaligheid. Onze studenten worden versterkt in het Nederlands door gebruik te maken van Taalontwikkelend Lesgeven als methodiek. Binnen de lerarenopleiding geven we ook specifieke onderwijsaanpakken mee zoals CLIL en veeltalig lesgeven. De toekomstige leerkrachten leren zo om kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlandstalig te ondersteunen.”

Pieter De Witte
opleidingshoofd Educatieve bachelor Lager Onderwijs
Sven Gatz op EhB
Sven Gatz op EhB
Deel dit