peer review pedagogie van het jonge kind
Verhaal

Bachelor Pedagogie van het jonge kind, een sterke visie met krachtige aanpak!

De opleiding Pedagogie van het jonge kind blikt terug op een succesvolle peer review, waarin zij aan een zorgvuldig samengestelde commissie toonde wat ze in haar mars heeft. De commissie was vol lof en waardeerde het uitgesproken visiegericht werken van de opleiding.

De commissieleden waren diep onder de indruk nadat ze kennis hadden gemaakt met de visie, het profiel, de kwaliteitsbewaking en het bereikte eindniveau van de opleiding. Voorzitter Michel Vandenbroeck en zijn collega-commissieleden prezen het zeer toegewijde en sterke team, evenals de visiegerichte aanpak. De kern van deze visie wordt gevormd door zes krachttermen, die fungeren als een kompas bij het vormgeven van het curriculum en de leeromgeving: een krachtig kind- en mensbeeld, werken met art-inspired werken, op verhaal komen, meerstemmigheid, kwetsbaarheid en duurzaamheid.

pjk

De commissie benadrukte met name de sterke punten van de art-inspired benadering en de verbinding tussen onderzoek en de bachelorproef. Deze visie werd bevestigd tijdens talloze gesprekken met docenten, studenten, alumni en professionals uit het werkveld. Studenten getuigden van de grote betrokkenheid van het team. Ze waardeerden de ondersteuning van de opleiding, waaronder het gebruik van persoonlijke ontwikkelingsportfolio (POP) en peer coaching, en voelden zich gezien en gewaardeerd door een benaderbare groep docenten.

Maatschappelijk engagement

Oud-studenten kijken met plezier en voldoening terug op hun persoonlijke groei en professionele ontwikkeling tijdens de opleiding. Wat opviel, was het maatschappelijk engagement van de opleiding. In sectoren zoals kinderopvang, onderwijs en cultuur, die momenteel met uitdagingen te maken hebben, neemt de opleiding haar verantwoordelijkheid. De commissie steunt dan ook de keuze om te blijven investeren in de vorming van sociaal-cultureel geëngageerde stadspedagogisch coaches.

De opleiding zal de aanbevelingen van de commissie ter harte nemen om zich nog sterker te profileren en politiseren. Het college van bestuur van de EhB heeft inmiddels de kwaliteit van de opleiding bekrachtigd.

Kortom, een inspirerende en veelbelovende opleiding die haar impact in de samenleving blijft vergroten.

Deel dit