Je studiecontract wijzigen

Je wil je huidige inschrijvingsprogramma wijzigen

Als je de inhoud van je inschrijvingsprogramma wil wijzigen, geldt de volgende regeling:

 • als je inschrijvingsprogramma in omvang toeneemt, betaal je extra per studiepunt
 • als je inschrijvingsprogramma in omvang vermindert, betalen we als volgt terug:
  • tot 8 weken na je inschrijvingsdatum: het studiegeld wordt herberekend op basis van het aantal opgenomen studiepunten; het studiegeld voor uitgeschreven opleidingsonderdelen wordt terugbetaald.
  • meer dan 8 weken na je inschrijvingsdatum: het studiegeld wordt bij uitschrijving voor opleidingsonderdelen niet terugbetaald.

Neem voor wijzigingen aan je huidige inschrijvingsprogramma altijd contact op met je trajectbegeleider.

Je verandert van opleiding binnen EhB

Een aanvraag tot verandering van studie moet je online indienen via iBaMaFlex (via login.ehb.be). 

 • STAP 1: klik op de module ‘Aanvraag tot uitschrijven’ of ‘Uitschrijven’ en vul alle vragen in. Je kan hier de handleiding vinden.
 • STAP 2: klik nadien op de module ‘Aanvraag tot nieuwe inschrijving’ of ‘Nieuwe inschrijving’ en doorloop de wizard
 • STAP 3: je opleiding zal contact met je opnemen om je aanvraag te behandelen. Check regelmatig je mailbox.

Je wil een tweede (bijkomende) inschrijving

Een aanvraag tot een bijkomende inschrijving moet je online indienen via iBaMaFlex (via login.ehb.be).

 • STAP 1: klik op de module ‘Aanvraag tot nieuwe inschrijving’ of ‘Nieuwe inschrijving’ en doorloop de wizard
 • STAP 2: je opleiding zal contact met je opnemen om je aanvraag te behandelen. Check regelmatig je mailbox.

Je studie stopzetten

Een aanvraag tot uitschrijving (=studie stopzetten) moet je online indienen via iBaMaFlex (via login.ehb.be). Klik in iBaMaFlex op de module ‘Aanvraag tot uitschrijven’ of ‘Uitschrijven’ en vul alle vragen in. Je kan hier de handleiding vinden. Je opleiding zal contact met je opnemen om je aanvraag te behandelen. Check regelmatig je mailbox.

De formele stopzetting van je studie met de daarbij behorende uitschrijvingsdatum is een zeer belangrijke administratieve handeling met eventuele gevolgen op de teruggave van je leerkrediet, terugbetaling van studiegelden, bepaling van graad van studiefinanciering, terugvordering van studietoelagen of studieleningen, recht op kinderbijslag. 

Als je je studie moet stopzetten door ziekte, kan je een medisch dossier indienen bij Stuvo EhB. Bij positief advies van Stuvo worden de hierboven vermelde regels van terugbetaling toegepast op basis van de datum van de officieel geattesteerde aanvang van het ziekteverlof in de plaats van de datum van de administratieve stopzetting van de studie.

Je studiegeld na stopzetten
Vaste bedrag studiegeld: 

De administratieve kost (dit is het beurstarief) moet je altijd betalen, ongeacht de datum van je uitschrijving. Deze administratieve kost wordt nooit terugbetaald.

Variabel deel studiegeld:
 • Als je je uitschrijft binnen de 2 weken na je inschrijvingsdatum (of start van het academiejaar), wordt het variabele gedeelte volledig terugbetaald. Je betaalt dan enkel de administratieve kost.
 • Als je je uitschrijft tussen de 2 en 8 weken na je inschrijving, betaal je de helft van het variabele studiegeld.
 • Als je je uitschrijft na 8 weken na je inschrijving, dien je het volledige studiegeld te betalen.

Heb je nog een openstaand saldo, dan moet dit eerst worden voldaan alvorens we je een uitschrijvingsbewijs kunnen meegegeven.

De regelingen voor terugbetaling bij stopzetting zijn niet van toepassing op inschrijvingen voor bachelor-na- bachelorsopleidingen (ba-na-ba's), postgraduaten en bij- en nascholingen. In geval van stopzetting van het opleidingstraject voor deze opleidingen kunnen we je niet terugbetalen.