Vragen over hoger onderwijs

Wat is het verschil tussen een graduaat, een bachelor en een master?

Met een graduaat behaal je op anderhalf of twee jaar (90 à 120 studiepunten) een diploma hoger onderwijs. De opleidingen werken heel nauw samen met het werkveld en hebben veel stage of werkplekleren. Ze sluiten goed aan bij het beroepsonderwijs van het middelbaar onderwijs, maar zijn ook goede alternatieven voor zij-instromers die werken en studeren willen combineren.

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding van 180 studiepunten (behalve Verpleegkunde, dat zijn er 240). Met een bachelordiploma stroom je meteen door naar de arbeidsmarkt. Aan de Erasmushogeschool kan je kiezen uit een twintigtal professionele bachelors. Er zijn in de gezondheidszorg aansluitend ook bachelor-na-bachelors, die verdere specialisaties bieden. Sommige opleidingen bieden flexibele opties aan, zoals afstandsonderwijs.

Een academische bachelor is een eerder theoretische of kunstgerichte opleiding van 180 studiepunten. Het doel is om door te stromen naar een masteropleiding. Onze beide Schools of Arts, RITCS - Royal Institute for Theater, Cinema & Sound en het Koninklijk Conservatorium Brussel, bieden academische bachelors in de kunsten aan. Alle andere academische opleidingen worden door universiteiten aangeboden.

Een masteropleiding is altijd academisch, en alleen rechtstreeks toegankelijk voor academische bachelors. Meer uitleg lees je hier.

Kan je na een professionele bachelor toch nog een master behalen?

Als je in het bezit bent van een professioneel bachelordiploma kan je via een schakeljaar de overstap maken naar een master. Hier vind je de lijst met de mogelijkheden binnen de VUB. Maar ook aan andere universiteiten kan je terecht.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een hogeschool en een universiteit?

Een hogeschoolopleiding biedt een opleiding aan die meer op de concrete praktijk is gericht. Je mag stellen dat in het algemeen de hoeveelheden theoretische leerstof minder groot zijn. Er wordt meer in groepen gewerkt en in enkele opleidingen speelt het projectgestuurd onderwijs een grote rol.

Om te weten welke type opleiding het meest geschikt is voor je zoon/dochter, heeft hij/zij best een gesprek met een studieadviseur of met iemand van het CLB. Ga zeker eens langs op een infodag van een universiteit of de hogeschool.

De kunstopleidingen in Vlaanderen behoren ook tot het hogeschoolonderwijs. Voor EhB betreft dat het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS.

Hoe zit het met de tewerkstelling na een hogeschoolopleiding?

Een hogeschool blijft in nauw contact met de arbeidswereld, niet in het minst door de vele stagecontacten. Een hogeschooldiploma, zowel een graduaat als een bachelor, geeft dus goede garanties op het snel vinden van werk. Bovendien weet hij/zij dankzij de stages zelf al zeer goed welk werk goed ligt en kan hij/zij het solliciteren daarop afstemmen.

Ook de Erasmushogeschool heeft zeer goede contacten met de bedrijfswereld in Brussel. Vaak hebben onze studenten al een contract op zak nog voor het diploma behaald is.

Wat als mijn zoon/dochter al studies aan de universiteit gestart heeft?

Heeft jouw zoon/dochter al creditbewijzen behaald, dan is een afspraak met de trajectbegeleider op zijn plaats om na te gaan wat een individueel traject inhoudt. Wie weet maakt hij/zij kans op vrijstellingen (EVK’s) en wordt het programma aangepast.

Ontdek op de pagina ‘Verder studeren en heroriënteren’ wat de mogelijkheden zijn binnen onze Universitaire Associatie Brussel (UAB).

Wat is de band tussen de Erasmushogeschool en de Vrije Universiteit Brussel?

De Erasmushogeschool en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) maken samen deel uit van de Universitaire Associatie Brussel (UAB). Binnen die koepel wordt er onder andere samengewerkt rond onderzoek. Voor bepaalde opleidingen zijn er interessante projecten opgestart, zoals schakeljaren om met een bachelordiploma zonder al te veel tijdverlies een masterstudie aan te vatten.

Wat is de band tussen de Erasmushogeschool en HOGENT?

EhB en HOGENT hebben een Alliantieovereenkomst. Beide hogescholen hebben de ambitie om samen te werken op het vlak van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en het beoefenen van de kunsten. Kennisdeling, het opzetten van een gemeenschappelijke kwaliteitscultuur en het efficiënt inzetten van financiële middelen zijn de kernpunten.