Studenten graduaat Informatica
Graduaat (HBO5)

Informatica: Netwerkbeheerder

Is een graduaat Informatica: Netwerkbeheerder iets voor jou?

Je bent ambitieus en je wil een hogere opleiding volgen om een succesvolle professionele carrière te kunnen uitbouwen.

Je denkt analytisch. Je houdt ervan om problemen te analyseren en op een systematische manier op te lossen.

Je denkt creatief. Denkkracht is je belangrijkste gereedschap en je kan op een creatieve manier ingewikkelde zaken terugbrengen tot een overzichtelijk geheel.

Je bent ondernemend. Je bent goed in organiseren en je kunt zelfstandig en resultaatgericht werken. Je hebt aandacht voor de mensen om je heen. Je wil snel aan de slag. Je wil kennis opdoen combineren met actief bezig zijn. Je bent eerder praktijkgericht en niet echt een theoreticus.

Een volwaardig hoger diploma in 2 jaar. We bieden je een tweejarige opleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. In het eerste jaar heb je 2,5 dagen les per week. In het tweede jaar heb je 3 avonden les per week en 2 dagen werkplekleren in een bedrijf naar keuze.

Werkplekleren maakt een essentieel deel uit van de opleiding. Wat je leert in de lessen, kun je meteen omzetten in de praktijk. Je neemt ook je ervaringen van tijdens het werkplekleren mee om opdrachten tijdens de les uit te voeren.

Inkanteling HBO5

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord: vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO). Wat verandert er voor jou? Lees meer op deze pagina.

Het diploma graduaat Informatica opent vele deuren

De vraag naar IT’ers is groot. Onze economie heeft grote nood aan ICT-medewerkers allerhande. Als informaticus ben je creatief en dynamisch. Naast een degelijke technische kennis beschik je ook over communicatieve en commerciële vaardigheden.

Ruime keuze op de arbeidsmarkt en uitzicht op een boeiende carrière. Met een graduaatsdiploma Informatica op zak moet je je niet afvragen waar je een job kunt vinden. De vraag is eerder welke job je toelaat je talenten volledig te benutten en uit te spelen. Je kan aan de slag als analist, programmeur, software developer, ICT-architect, systeembeheerder, helpdeskmedewerker, web designer … of je kunt als zelfstandige IT-diensten aan bedrijven leveren.

Verder studeren?

Wil je na deze opleiding doorstromen naar de professionele bachelor Toegepaste informatica, dan krijg je bij de Erasmushogeschool Brussel vrijstellingen op basis van EVK. Studeerde je af in de optie ‘Programmeren’, dan moet je nog 92 studiepunten volgen. Behaalde je de optie ‘Netwerkbeheer’, dan moet je nog 98 studiepunten volgen.

Jouw traject op maat


We bieden jou twee modeltrajecten aan: een dagtraject en een avondtraject. Kies je voor het dagtraject dan volg je overdag les. Kies je voor het avondtraject dan volg je dezelfde lessen ‘savonds. Of je nu voor het dagtraject of het avondtraject kiest, telkens wordt gebruik gemaakt van combinatie tussen contactonderwijs (aanwezigheid) en afstandsonderwijs (online platform). In het avondonderwijs zal het aandeel afstandsonderwijs wel iets groter zijn dan in het dagtraject. Tijdens het eerste jaar lopen de twee trajecten dus grotendeels gescheiden. In het tweede jaar krijg je dan ’s avonds les. Het is immers de bedoeling dat studenten op dat moment overdag aan de slag gaan in een bedrijf voor de vakken uit de leerlijn “Integration”.

Je kunt je opleiding voltooien op twee jaar tijd. Beide trajecten bestaan met andere woorden uit vier semesters of acht modules. Wil je studeren combineren met een job, een gezin, het opstarten van een eigen onderneming, topsport… of wil je om een andere reden flexibel studeren, kan je een geïndividualiseerd opleidingstraject mogelijk worden gemaakt. Bovendien voorzien we voor jou de mogelijkheid om jouw stages te spreiden over een langere periode, om opdrachten op de werkplek
flexibel te plannen en om deadlines voor opdrachten of projecten te verschuiven. Je kunt bovendien ook eerder verworven competenties (EVC) of kwalificaties (EVK) valideren. Zo kan je het modeltraject eventueel afronden op anderhalf jaar.

Jouw programma


Omdat we jou willen begeleiden in de eerste stappen in het hoger onderwijs die niet zo vaak eenvoudig zijn organiseren we de opleiding zodanig dat je relatief beperkte hoeveelheden leerstof in één keer moet verwerken. We voorzien daarom een modulaire opbouw in de plaats van een semestriële opbouw: we werken met vier blokken van 6 weken les per jaar, met na ieder blok van 6 weken een evaluatieweek.
Bovendien daalt het aantal vakken en stijgt het aantal studiepunten per vak naarmate je vordert in het programma, waardoor de te verwerken hoeveelheden evolueren van minder naar meer. Consulteer hier het lessenrooster van het tweejarig traject en van het driejarig werktraject via  ehb.be/opleidingen/informatica

Lessenrooster?

Consulteer hier het lessenrooster van het tweejarig traject (eerste jaar- tweede jaar specialisatie programmeren of specialisatie netwerkbeheer) en van het driejarig werktraject (startprogramma, specialisatie programmeren of specialisatie netwerkbeheer).

 

Welkom op campus Kaai

Je opleiding wordt ingericht op campus Kaai (Brussel) van de Erasmushogeschool Brussel. We bieden jou heel wat materiële voorzieningen die noodzakelijk zijn om het graduaat Netwerkbeheerder kwalitatief te kunnen aanbieden en bieden heel wat initiatieven van studie- en studentenbegeleiding om jou te ondersteunen bij alle aspecten van hun studieloopbaan. De materiële voorzieningen zijn divers en afgestemd op het behalen van goede leerresultaten tijdens je opleiding: er zijn leslokalen, labolokalen voor gesimuleerd werkplekleren, aula’s, computerlokalen, lokalen voor groepswerk en zelfstudie met  ingebouwde ICT-infrastructuur, open labs waar je begeleid zelfstandig kan leren én waar ook anderen zoals bijvoorbeeld professionelen toegang toe hebben…

De campus beschikt eveneens over een onthaal, een studentensecretariaat, een ICT-dienst, een docentenlandschap en vergaderzalen. Verder heeft de campus nog een restaurant en ruimtes voor jou om te pauzeren of samen te werken. Je kan bovendien ook gebruikmaken van de online catalogi van de Erasmushogeschool Brussel.

Staan je vrienden en je familie met open mond te kijken naar hoe jij ICT- problemen oplost? Droom je al langer om je te heroriënteren naar de IT-sector? Dan biedt dit traject in avondonderwijs voor jou als werkende student deze mogelijkheid. Heel wat lessen gaan door in gecombineerd onderwijs waarbij contactlessen worden afgewisseld met lessen in afstandsonderwijs. Zo wordt de combinatie met je persoonlijke situatie haalbaar.

Flexibel

Het modeltraject is georganiseerd op 3 jaar. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je je ook inschrijven in een traject op maat. Een combinatie van modules uit het dagtraject en het avondtraject is eveneens mogelijk.

Data van onze infodagen 2019:

•    zaterdag 16 maart 
•    zaterdag 27 april 
•    zaterdag 22 juni 
•    zaterdag 7 september 

Telkens van 10 – 15 u. 

Locatie:

De infodag vindt plaats op Campus Kaai, de campus waar je ook deze opleiding zal studeren.

Start inschrijvingen

Vanaf zaterdag 22 juni kan je je trouwens ook meteen inschrijven voor de opleidingen van EhB.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is wettelijk vastgesteld op € 1,50 per lestijd. Je kan dus zelf berekenen, aan de hand van het aantal lestijden van de modules die je wenst te volgen, hoeveel je zal moeten betalen. Het totaal is per semester begrensd op maximum € 300. 

Ben je zelfstandige of wil je werkgever je opleiding betalen? Informeer je bij je werkgever ook of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Lees alles na op www.kmo-portefeuille.be.

Ben je werknemer, dan loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kunt maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Je mag nog niet in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs. Informeer ook of je in aanmerking komt voor een extra tegemoetkoming. Verdere voorwaarden vind je op www.vdab.be/opleidingscheques.

Check ook of je als werknemer een beroep kunt doen op educatief verlof of vormingsverlof: www.werk.belgie.be

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Je kan deze opleiding volgen met een VDAB contract. Vraag meer informatie bij het secretariaat of de opleidingscoördinator.

Wat breng je mee bij inschrijving?

  • je identiteitskaart
  • kopie van je diploma secundair onderwijs. Beschik je niet over een diploma secundair onderwijs, geen probleem. Je kan ook een toelatingsproef afleggen vóór de start van de opleiding. 
  • attesten voor aanvraag van vrijstelling van modules. Het aanvraagformulier vind je in het handboek voor vrijstellingen.
  • attest voor vrijstelling van betaling (VDAB, OCMW, mindervaliditeit)
  • bankkaart en eventueel opleidingscheques om de betaling te regelen; we aanvaarden geen cash, overschrijving of creditcards.

VDAB

Ben je werkzoekende en heb je nog geen diploma hoger onderwijs. Dankzij een samenwerking met de VDAB kan je de opleiding Informatica volgen en je uitkering te behouden. Op deze link vind je meer informatie over de voorwaarden. Kom je hiervoor in aanmerking? Neem snel contact op met de opleidingscoördinator.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze via graduaat.netwerkbeheerder@ehb.be