Applied bio-informatics in research
Postgraduaat

Applied bio-infor­mat­ics in research

Voor wie

ICT in the lab 1 en 2:

 • Professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’, ‘chemie’, …,
 • Master ‘biomedische wetenschappen
 • Master in de Bio-ingenieurswetenschappen
 • Master in de Biologie of is geslaagd voor het eerste deeltraject van voorgenoemde opleidingen en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het tweede of laatste deeltraject ICT in the lab 2 kan gevolgd worden na slagen voor ICT in the lab 1.


Molecular design and gene editing:
In silico:

 • Professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie
 • Master ‘biomedische wetenschappen
 • Master in de Bio-ingenieurswetenschappen
 • Master in de Biologie of isgeslaagd voor de eerste twee deeltrajecten van voorgenoemde opleidingen en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het derde of hogere deeltraject

In the lab:

 • Voorkennis van standaard labotechnieken in de moleculaire biologie zoals aseptisch werken, PCR, gelelektroforese, restrictie digestie,…
 • Voorkennis van het in silico designen van primers, plasmiden, kloneringsstrategieën, CRISPR Cas9 protocol (ook gedoceerd in Molecular design and gene editing in silico)

Voor wie

ICT in the lab 1 en 2:

 • Professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’, ‘chemie’, …,
 • Master ‘biomedische wetenschappen
 • Master in de Bio-ingenieurswetenschappen
 • Master in de Biologie of is geslaagd voor het eerste deeltraject van voorgenoemde opleidingen en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het tweede of laatste deeltraject ICT in the lab 2 kan gevolgd worden na slagen voor ICT in the lab 1.


Molecular design and gene editing:
In silico:

 • Professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie
 • Master ‘biomedische wetenschappen
 • Master in de Bio-ingenieurswetenschappen
 • Master in de Biologie of isgeslaagd voor de eerste twee deeltrajecten van voorgenoemde opleidingen en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het derde of hogere deeltraject

In the lab:

 • Voorkennis van standaard labotechnieken in de moleculaire biologie zoals aseptisch werken, PCR, gelelektroforese, restrictie digestie,…
 • Voorkennis van het in silico designen van primers, plasmiden, kloneringsstrategieën, CRISPR Cas9 protocol (ook gedoceerd in Molecular design and gene editing in silico)

Hoe ziet de opleiding eruit

Kennis van ICT, elektronica & techniek en biotechnologie zal noodzakelijk zijn voor de biomedische laboratoriumtechnoloog van de toekomst.

Er is een nood in het werkveld aan key-operatoren die de brug vormen tussen een medisch of farmaceutisch/biologisch laborant (MLT/FBT) en ICT’ers. Bij ‘ICT in the lab 1 en 2’ zal de student kennis maken met de belangrijke ICT begrippen/terminologie. In het kader van automatisatie en dataverwerking, komen tevens Excel, SQL en relationele databanken, alsook programmeren en de biomedische toepassingen binnen artificiële intelligentie aan bod.

Met molecular design and gene editing (in silico en in the lab)  kan de student zijn/haar onderzoekscompetenties in biotechnologie verder ontwikkelen. Men zal er leren hoe ‘moleculair design’ in zijn werk gaat: hoe kan je door kopiëren, knippen en plakken met genen, plasmiden en genomen het gewenste resultaat bereiken?

Wat leer je

Deel 1 ICT in the lab 1 - combinatie van online en on campus lessen
De student heeft kennis van en inzicht in:

 • ICT basics & terminologie
 • Basis netwerkbeheer
 • Computational thinking
 • Beheer van data
 • Introductie tot R
 • e-Health

Deel 2 ICT in the Lab 2 - combinatie van online en on campus lessen
De student heeft kennis van en inzicht in:

 • Basis programmeertaal python
 • Data management
 • Programmeren in R
 • Basis data-analyse in R
 • Machine learning in R

Deel 3 Molecular design and gene editing in silico - online lessen
De student:

 • Kan, in silico, primers en PCR reacties ontwerpen
 • Kan, in silico, plasmiden en kloneringsstrategieën ontwerpen
 • Kan, in silico, een CRISPR Cas genoommodificatie protocol ontwerpen
 • Is op de hoogte van belangrijke evoluties in nieuwe biotechnologische technieken

Deel 4 Molecular design and gene editing in the lab  - on campus lessen
De student:

 • Kan een klonering uitvoeren
 • Kan in vitro en in vivo een CRISPR Cas genoommodificatie protocol uitvoeren

Lesgevers

Els Plas - Opleidingshoofd BMLT
Iris Steenhout - docent
Jolien De Munck - docent
Tom Peeters - senior onderzoeker/docent

Lesprogramma

De opleiding start in september 2023.  Er is een combinatie van online en on campus lessen.

Programma

Na je studie

Attest

Attest van deelname (en slagen, indien deelname aan evaluatievormen) per deel - PG getuigschrift indien geslaagd voor alle delen.

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

EN

Online

Contact:

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Studiekosten

Kostprijs deel 1 ICT in the lab 1: 450 euro
Kostprijs deel 2 ICT in the lab 2: 450 euro
Kostprijs deel 3 Molecular design and gene editing in silico: 500 euro
Kostprijs deel 4 Molecular design and gene editing in the lab: 1000 euro
Bij opnemen van modules deel 1 en 2 wordt er een reductie van 50 euro toegekend
Bij opnemen van modules deel 3 en 4 wordt er een reductie van 100 euro toegekend
Bij opnemen van alle modules wordt er een reductie van 400 euro toegekend

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor 'Applied bio-informatics in research'? Top!  Vanaf 24 juni 2023 kan je op deze pagina van start met je inschrijving.  Je kan je inschrijving volledig online afronden. 

Contact

 • campus Jette
 • Laarbeeklaan 121
 • 1090 Jette