studenten verpleegkunde
Verhaal

Verpleegkundestudenten zijn gestart met Integrated Care-stage

De opleiding Verpleegkunde geeft een aantal studenten van het 3de deeltraject de mogelijkheid om hun competenties daadwerkelijk aan te scherpen en te vervolmaken. Dit gebeurt op 2 stageplaatsen waar de studenten gedurende 6 weken, de verantwoordelijkheid over de totale zorg kunnen overnemen onder begeleiding van de vaste equipe. Een team in het Ziekenhuis te Halle en een team in het UZ Brussel zullen gedurende vijf weken de eenheid deels overnemen.

Hiermee worden onder meer de competenties organisatievermogen, planning, communicatie, zorgplanning, zorguitvoering,  samenwerking, observatievermogen, collegialiteit, verantwoordelijkheidszin, rapportage, kritisch denkvermogen, leiding geven en  coachen van medestudenten geoefend in de reële praktijk. Uiteraard zijn ook de louter verpleegkundige aspecten en competenties belangrijk.

Het aspect kritisch kijken naar werkprocessen en werkprocessen verbeteren is eveneens een competentie die de toekomstige verpleegkundige moet bezitten. In dit kader krijgt de groep de opdracht om in het ziekenhuis waar ze aan de slag zijn, een aantal werkprocessen kritisch onder de loep te nemen en te zoeken naar verbeteropportuniteiten. Als handleiding hierbij wordt de Lean-methodologie gebruikt. Lean richt zich op het aspect waarde in de processen en op het vermijden van verspilling.  Efficiëntie en effectiviteit staan centraal. Op basis hiervan zijn er een aantal processen die binnen de tijdsspanne van de stage voor optimalisatie kunnen bestudeerd en geoptimaliseerd worden.

De stage Integrated Care (kortweg IC Stage) is een unieke ervaring en daagt onze student Verpleegkunde uit om de totaalzorg te organiseren en te coördineren in een multidisciplinair team en te kritisch te kijken naar zijn eigen werkprocessen. 

Foto: links Team Brussel, rechts Team Halle