stand voor diabetes
Verhaal

Verpleegkundestudenten bevragen de Brusselaar over diabetes-kennis

De chronische aandoening diabetes komt steeds meer voor in onze samenleving, onder andere als gevolg van een ongezonde levensstijl en toenemende groep mensen met obesitas. Het is logisch dat verpleegkundigen hiervan op de hoogte zijn. Maar wat weet de man in de straat eigenlijk van het onderwerp ‘diabetes’?

Met die vraag in het achterhoofd trokken studenten van het eerste jaar Bachelor in de Verpleegkunde van Erasmushogeschool Brussel de straat op om Brusselaars te bevragen over hun kennis van diabetes. De actie kaderde in het project Evidence Based Nursing 1 van de opleiding, waarbij de studenten in groep en onder begeleiding een beperkt onderzoeksproject uitvoeren. Tijdens de projectweken kregen de studenten workshops over diabetes, risicofactoren en preventie, maar ook over werken met vragenlijsten en het maken van een wetenschappelijke poster. Ze werkten samen om de kennis uit de workshops en uit de lessen Evidence Based Nursing om te zetten in de praktijk.

De studenten sloten hun project af met een posterpresentatie, waarbij de aanwezigen de onderzoeksresultaten konden bekijken via een posterwalk.