Leraar geeft les
Verhaal

Veel volk én honden op vorming Animal Assisted Therapy

We ontvingen het verslag van vijf studenten Verpleegkunde over de vorming die zij georganiseerd hebben begin februari. We laten je meelezen.

"Voor ons afstudeerproject moest onze groep, die uit vijf studenten van het 3de jaar bachelor in de Verpleegkunde bestaat, een vorming organiseren met als onderwerp animal assisted therapy (AAT). AAT is een therapie die wordt ondersteund door de aanwezigheid van een dier. Hier wordt doelgericht een huisdier ingezet om bepaalde effecten te bekomen bij een specifieke zorgvrager. Het is een gezondheidsinterventie met als doel het fysiek, sociaal, emotioneel en/of cognitief functioneren van de patiënt te verbeteren.

De vorming begon om 13u waar de mensen, sommigen in aanwezigheid van hun hond, aan de inkom een map kregen die verschillende documenten bevatte betreffende AAT. Om 13u15 begon de eerste spreker aan zijn voordracht. Deze spreker was de heer Dirk Danschutter en is lecturer/researcher UPO-VUB Disaster, praktijkdocent van de Faculteit Geneeskunde aan de VUB, Expert FOD Health Nurse, Chief Nurse PICU UZ Brussel en trekker van het ‘Villa Samson’ project. Hij had het vooral over de voorgeschiedenis en anekdotes van de hond en tot waar ze uiteindelijk gekomen zijn in onze samenleving.

De tweede spreker, Vanessa De Puydt, is sociaal/psychiatrisch verpleegkundige en werkt dag in en dag uit samen met haar therapiehond Lily in de geestelijke gezondheidszorg te Brussel. Zij kon perfecte voorbeelden voordragen uit de praktijk waarom AAT een positief effect heeft op de zorgvragers. En groot pluspunt was de aanwezigheid van haar hond Lily die niemand in de zaal onberoerd liet. Hier kon men namelijk niet naast de speciale band tussen hond en mens kijken.

Als derde spreker was er Dr. Paul Tavernier. Deze zelfstandige dierenarts met meer dan 15 jaar ervaring aan de Universiteit van Gent en momenteel actief medewerker van de Belgian Wildlife Disease Society, nam de zaal mee in de wereld van de zoönosen bij huisdieren en wat de do’s en don’ts waren in verband met de zoönosen binnen AAT.

De vierde en laatste spreker was meneer Koen Lampaert van het Belgisch Instituut voor Animal Assisted Therapy oftewel BIAAT. BIAAT heeft als doel beroepsopleidingen te organiseren over interventies met assistentie van dieren. Ze voeren onderzoek uit in samenwerking met universiteiten en hogescholen en voorziet ze van advies voor praktijksettings. Tijdens de vorming werden voornamelijk de richtlijnen betreffende de interventies met assistentie van dieren toegelicht. Ook de veiligheid en hygiëne hiervan werden besproken. Op het einde volgden nog twee voorbeeldfoto’s waarop de zaal mee kon beslissen of de therapie juist werd uitgevoerd voor zowel de zorgvrager als het dier.

De infosessie was om 16u afgelopen waarop de aanwezige personen een evaluatieformulier konden invullen over de vorming. Hierna volgde een kleine receptie met de nodige versnaperingen. Tijdens deze receptie werden conversaties en contacten met elkaar verwisseld waardoor hopelijk de AAT een betere en meer uitgewerkte toekomst tegemoet gaat."

Studenten Verpleegkunde: Ellen Bekaerts, Jana De Boeck, Tineke Cortvriendt, Ahmad Gholamian en Michaël Wauters.