Photo van Dennis Demedts
Verhaal

Rol van verpleegkundigen bij euthanasie om psychisch ondraaglijk lijden

Begin mei heeft collega Dennis Demedts van de opleiding Verpleegkunde deelgenomen aan het '4th HORATIO European Festival of Psychiatric Nursing' in MALTA. Horatio is een vereniging voor Europese psychiatrisch verpleegkundigen. Hij heeft er een presentatie gegeven en een poster gepresenteerd over de attitudes, rol en kennis van verpleegkundigen ten aanzien van euthanasie omwille van psychisch ondraaglijk lijden. 

Er was veel discussie in de zaal omtrent dit topic. De focus bij de presentatie lag vooral op de cijfers, bij de poster lag de focus meer op het wettelijk kader. Er was veel verwondering in de zaal aangezien dit onderwerp controversieel blijft en voor sommigen zelfs taboe. Het was voor Demedts belangrijk om te nuanceren dat we in België niet zozeer de vraag moeten stellen of we als verpleegkundigen betrokken kunnen worden, aangezien er bij ons een wettelijk kader bestaat en we dus per definitie betrokken zijn. Een aanzienlijk deel van de verpleegkundigen had een positieve houding ten opzichte van euthanasie omwille van psychisch ondraaglijk lijden. De aanwezige verpleegkundigen hebben aangegeven dat ze een rol kunnen opnemen in dit proces. Euthanasie moet een onderwerp in het onderwijs worden en richtlijnen in het ziekenhuis worden gevraagd. De discussies gingen verder de break en de avondactiviteiten.

Meer info over dit thema bij dennis.demedts@ehb.be