Photo van een brug
Verhaal

Opleiding Sociaal Werk ondersteunt de TREFDAG 2017: Building bridges

De opleiding Sociaal Werk ondersteunt de Vlaamse Trefdag 'building bridges’ tussen herstelrecht, onderwijs, samenlevingsopbouw en socio-cultureel vormingswerk die doorgaat op donderdag 23 november 2017. 

Op deze Trefdag  wordt de verbinding gemaakt tussen herstelrecht, onderwijs, samenlevingsopbouw en socio-cultureel vormingswerk. Op al deze terreinen wil men mensen in hun kracht zetten.  Vaak wordt hierbij ook de bredere context betrokken; wordt er met groepen gewerkt; wordt er samen naar oplossingen gezocht; … Maar toch blijft ieder vaak op zijn eigen eiland, waardoor de krachten elkaar niet altijd versterken en het maatschappelijk signaal niet gehoord wordt.

Daarom deze dag: Wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we elkaar nog meer inspireren? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar beter leren kennen? Hoe zorgen we voor een meer gezamenlijk onderbouwd draagvlak? Welke principes en methodieken hanteren we in ons dagelijks werk?  Wat is verrassend nieuw, en/of wat is verrassend gelijkend?

Op deze Trefdag verzorgt Dr. Bart Claes, onderzoeker van de opleiding Sociaal Werk, de vorming ‘krachtgericht werken in herstelbemiddeling met gedetineerden’. Bart gaat graag in gesprek met geïnteresseerden rond krachtgericht werken met gedetineerden: het belang van een nieuw verhaal, cognitieve wisselingen, ondersteuningsfiguren en breed maatschappelijke vervolgtrajecten.

 

De Trefdag gaat door op 23 november 2017 van 9-17u, in de gebouwen van VAC Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 Leuven. Inschrijven kan tot zondag 5 november.

Voor meer informatie en inschrijvingen ga je naar: http://moderator.be/trefdag/