diversity
Verhaal

Nieuw onderzoeksproject naar cultuur-sensitief participeren van gedetineerden

Samen met Prof. Dr. Stijn Vandevelde (Vakgroep Orthopedagogiek - Universiteit Gent) en Prof. Dr. Liesbeth De Donder (vakgroep Educatiewetenschappen - VUB) maakt EhB vanuit de opleiding Sociaal Werk, Dr. Bart Claes, deel uit van het nieuw onderzoeksproject: FIP2-project (Foreigners’ Involvement and Participation in Prison life). Dit vierjarig onderzoeksproject is onlangs (1 februari 2017) gestart en wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Het FIP2-project is gericht op het ontwikkelen van een cultureel-sensitief participatie- en inspraakmodel. Via het project willen de onderzoekers meer inzicht verwerven in de motieven, barrières, noden en factoren die van invloed zijn op de inspraak en participatie van buitenlandse gedetineerden en gedetineerden met een migratieachtergrond aan activiteiten in de gevangenis (bijv. educatieve cursussen, gedetineerdenoverlegorgaan, peerondersteuning, religieuze programma’s, sportactiviteiten, verrichten van gevangenisarbeid). Om dit alles in kaart te brengen zal een mixed-method onderzoek opgestart worden. 

Hoewel de gevangenispopulatie meer divers wordt op het vlak van nationaliteit en etniciteit, is onderzoek naar deze populatie beperkt. In het bijzonder hun inspraak en participatie aan activiteiten binnen de gevangenismuren. Het FIP2-project wil daar verandering in brengen. Naast interviews met praktijkmedewerkers uit Vlaamse en Brusselse gevangenissen, zullen interviews afgenomen worden met buitenlandse gedetineerden en gedetineerden met een migratieachtergrond, gebaseerd op de methodologie van waarderend onderzoek (appreciative inquiry). In een volgende fase in het onderzoek, zal evenals een vragenlijst afgenomen worden bij de gehele gevangenispopulatie. Aan het einde van het onderzoeksproject zullen praktijk- en beleidsaanbevelingen geformuleerd worden om het aanbod af te stemmen aan de noden van buitenlandse gedetineerden en gedetineerden met een migratieachtergrond. We mogen immers niet uit het oog verliezen dat participatie van gedetineerden aan activiteiten in de gevangenis gunstig is voor zowel de persoon, zijn omgeving als de samenleving. 

Meer info: bart.claes@ehb.be