achtergrond neutraal
Verhaal

Kanaalzone zet stap naar cultuur op maat van Brusselse jeugd

Photo kanaalzone

Cultuurparticipatie van Brusselse jongeren onderzocht

Heel wat Brusselse jongeren uit de kanaalzone doen aan cultuur. Alleen vinden ze niet altijd de weg naar het culturele aanbod dat de hoofdstad rijk is. Dat is maar een van de conclusies uit het onderzoek gevoerd door de opleiding Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel en Lasso. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op een studiedag op donderdag 4 mei 2017.

Meer dan 50 jongeren tussen 11 en 22 jaar namen deel aan het onderzoek, samen met 20 leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers uit Brussel. Uit de interviews en focusgroepen met jongeren blijkt dat zij eigen informele culturele praktijken ontwikkelen naast de meer traditionele cultuursector. Die cultuursector heeft het soms moeilijk om in te spelen op de leefwereld van de jongeren. Ook de diversiteit in de sector, zowel naar personeel en publiek als naar aanbod, blijft een uitdaging. Jongeren voelen er zich niet altijd thuis of op hun plaats, en worden nog te weinig aangesproken bij de programmatie.

“Jongeren beter bereiken kan door aansluiting te maken met hun leefwereld”, stelt Hanne Stevens, onderzoeker aan de Erasmushogeschool Brussel. “Ook kunnen culturele actoren inzetten op rolmodellen en peer-to-peer methodes. Het is ook belangrijk jongeren meer inspraak te verlenen en hen aan zet te laten”, besluit Hanne Stevens. Uit het onderzoek komen tal van tips en tricks naar boven die cultuur- en jeugdorganisaties kunnen ondersteunen in het bereiken van jongeren. Zo is een goede en positieve houding cruciaal om jongeren blijvend te motiveren. Ook komt het gebruik van games en andere digitale media voor een betere omkadering van een cultureel bezoek naar voren. Het versterken van de communicatie van het aanbod van culturele organisaties gebeurt door het inzetten op audiovisuele media, sociale media en mond-tot-mondreclame.

Ook jeugdwerkers en leerkrachten vervullen een belangrijke brugfunctie in het toeleiden van jongeren naar het cultuuraanbod. Ze hebben ook een rol in de ontwikkeling van culturele projecten, samen met die culturele spelers. “Die samenwerking verloopt niet altijd even vlot door de verschillen in doelstellingen en werking tussen deze spelers. Terwijl voor jeugdwerkers bijvoorbeeld vaak het sociale aspect van een project overheerst, is dat voor culturele spelers eerder het artistieke aspect”, aldus Hanne Stevens.

Het onderzoek maakt deel uit van een breder Brussels stadsproject, Move It Kanal, dat de cultuurparticipatie van Brusselse jongeren in de kanaalzone wil stimuleren. Met die onderzoeksresultaten gaan de partners en het netwerk van Move It Kanal, waaronder jeugd- en cultuurorganisaties, aan de slag om nieuwe en innovatieve culturele projecten voor jongeren te ontwikkelen.

Bijkomende informatie over stadsproject Move It Kanal

Het onderzoek maakt deel uit van dit breder stadsproject, Move It Kanal, dat de cultuurparticipatie van Brusselse jongeren in de kanaalzone wil stimuleren. Move It Kanal is een stadsproject (2015-2021) van Lasso en de Erasmushogeschool Brussel - opleiding Sociaal Werk i.s.m. JES vzw, d'Broej, RAB/BKO, L.E.S. Molenbeek en IHECS. Het project wordt ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie in het kader van EFRO Brussel.

Het project zet in op de consolidatie van een tweetalig netwerk van actoren uit de jeugd- en cultuursector en de onderwijswereld. In een eerste fase voert de Erasmushogeschool Brussel een praktijkgericht onderzoek om de cultuurbeleving van jongeren in kaart te brengen. Met die onderzoeksresultaten gaan de partners en het netwerk van Move It Kanal aan de slag om nieuwe en innovatieve culturele projecten voor jongeren te ontwikkelen.


Praktisch

Studiedag ‘Cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse kanaalzone’
4 mei 2017 van 9u tot 13.30u, Erasmushogeschool Brussel, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Meer informatie over het programma: www.lasso.be/nl/agenda/move-it-kanal--studiedag--cultuurparticipatie-van-jongeren-uit-de-brusselse-kanaalzone
Meer informatie over het project Move It Kanal: www.lasso.be/nl/move-it-kanal

De pers wordt hartelijk uitgenodigd voor een interview met de onderzoekers.

Meer info

Erasmushogeschool Brussel
onderzoekster Sociaal Werk

Hanne Stevens

tel.: 02/213 61 10
e-mail: hanne.stevens@ehb.be