docenten
Verhaal

EhB ondertekent op campus Kaai samenwerkingsakkoord met Vietnamese universiteit

EhB kreeg op vrijdag 6 maart bezoek van een delegatie van de Thai Nguyen ICT University (ICTU) uit Vietnam. Joeri Gerrits, opleidingshoofd Toegepaste Informatica, werkt al enkele jaren samen met deze universiteit en verwelkomde de rector, drie vice-rectoren en hun entourage op campus Kaai. Met dit bezoek willen ICTU en EhB hun huidige samenwerking bestendigen en tegelijkertijd de deuren openen voor nieuwe vormen van coöperatie.

Hiertoe tekenden de rector van ICTU, Prof. Binh Viet Pham en de directie van EhB, vertegenwoordigd door mevr. Ann Langenakens, een Memorandum of Understanding. De ICTU-delegatie maakte kennis met de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het departement Design & Technologie, maar ook met de andere EhB-departementen, met het oog op een mogelijke uitbreiding van de samenwerkingsdomeinen.

In een eerste fase zal er gefocust worden op de uitwisseling van studenten (voor stages) en docenten. In een latere fase kunnen ook onderzoeksprojecten beoogd worden. ICTU werkt op dit ogenblik in de tweede fase van een Zuidinitiatief-project (gefinancierd door VLIR-UOS) aan de toepassing van draadloze sensornetwerken in de Vietnamese landbouw. Joeri Gerrits is promotor van dit project, dat nog loopt tot 2016.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst ICTU