docente Verpleegkunde
Verhaal

Docente Verpleegkunde EhB wint Prijs Magda Dierendonck

Imgard Coppens, docente Verpleegkunde aan de Erasmushogeschool Brussel sleepte op 9 mei de 10e Prijs Magda Dierendonck in de wacht. Deze prijs uitgereikt door UZ Gent bekroont patiëntgeoriënteerd onderzoek, waarvan de resultaten bijdragen tot de verbetering van verpleegkundig handelen. De jury bestaat onder andere uit UZ Gent, UZ Antwerpen, KUL en VUB.

Het onderzoek van Imgard droeg als titel: “Effect van crisis resource management en begeleide teamreflectie bij simulatietrainingen op eigen effectiviteit, teameffectiviteit en technische vaardigheden bij studenten bachelor verpleegkunde: een randomised controlled trial.”

Menselijke factoren vormen een belangrijk bedreiging voor patiëntveiligheid. De principes van Crisis Resource Management (CRM) worden gebruikt om patiëntveiligheid te verhogen door teamwork te optimaliseren. Naast teameffectiviteit is eigen effectiviteit een voorwaarde om reanimatie-technische handelingen te stellen. Uit onderzoek blijkt dat een reflectiefase het leereffect verhoogt. Dit onderzoek gaat na of simulatietraining in combinatie met CRM en begeleide teamreflectie bij studenten bachelor verpleegkunde leidt tot hogere eigen effectiviteit en teameffectiviteit ten aanzien van reanimaties. 

Simulatietrainingen in combinatie met  begeleide teamreflectie leidden vooral tot een toename van de eigen effectiviteit en teameffectiviteit maar hadden een kleiner effect op de technische vaardigheden.