Baby voeten
Verhaal

De rol van vroedvrouw in beweging

zwangere vrouw

Brusselse vrouwen weten niet goed wat vroedvrouwen doen en wat ze kunnen betekenen voor aanstaande moeders. Dat blijkt uit een onderzoek dat de opleiding Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel uitvoerde, in samenwerking met het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel. De resultaten werden gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Midwifery (Vermeulen et al., 2016). Nochtans hebben verschillende studies aangetoond dat zorg door vroedvrouwen leidt tot positieve uitkomsten en bovendien kostenbesparend is. Nu een korter ziekenhuisverblijf bij bevalling de norm wordt in België, zal dit ongetwijfeld een positieve impact hebben op de rol van de vroedvrouw.

,,Ons onderzoek is geïnspireerd door de toenemende internationale aandacht voor de rol van vroedvrouwen in de zorg rond­om de ge­boor­te (perinatale zorg, red.)'', zegt Joeri Vermeulen, onderzoeker en EhB-opleidingshoofd Vroedkunde. ,,We hadden het idee dat vrouwen niet altijd op de hoogte zijn van de competenties van vroedvrouwen. Daarnaast vroegen we ons af of ze een vroedvrouw zouden overwegen om hun zwangerschap en bevalling op te volgen. Meer dan 95 procent van de geboortes in België gebeurt namelijk in ziekenhuizen door een gynaecoloog.''

De vroedvrouw in Brussel
,,We kozen ervoor ons onderzoek te focussen op de Brusselse regio, aangezien dit een internationale regio is met een grote diversiteit aan nationaliteiten, gekenmerkt door een groot verschil tussen armere en rijkere regio’s. Aangezien ook bij ons de perinatale zorg in beweging is, wilden we onderzoeken wat vrouwen in de Brusselse regio weten over de vroedvrouw'', vertelt Joeri. ,,Onze onderzoekers gingen daarom bij 830 Brusselse vrouwen na welke professional ze wensen om hun arbeid en bevalling te begeleiden en wat hun kennis is over de wettelijke bevoegdheden van vroedvrouwen.'' Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden in Brussel een gynaecoloog verkiest boven een vroedvrouw. Maar weinig Brusselse vrouwen weten dat ze al van in het begin van hun zwangerschap – en zelfs ervoor – bij een vroedvrouw terecht kunnen. Niet alleen voor informatie maar ook voor de medische opvolging.

De resultaten van onze studie kunnen vroedvrouwenorganisaties, vrouwengroepen en beleidsmakers helpen om de huidige perinatale zorg beter te begrijpen en de zorg af te stemmen op de wensen van de vrouw. Verandering in de perinatale zorg kan gefaciliteerd worden door concrete structurele aanpassingen.

Lees dit artikel verder op de wetenschapsblog van EhB.

Foto: Picsies