plan kasteel
Verhaal

Brusselse studenten ontwerpen tuin en landschap rondom het Kasteel van Hoensbroek in Nederland

Hoe zal de omgeving rond het kasteel van Hoensbroek eruitzien in de toekomst? En welke creatieve oplossingen bieden we aan Heerlen, de bekende Parkstad in Nederlands Limburg? Dat was de opdracht die de derdejaarsstudenten Landschaps- en Tuinarchitectuur (LTA) van de Erasmushogeschool Brussel kregen vanuit het Nederlandse bestuur. Op 24 oktober 2015 start aan het kasteel een openluchttentoonstelling waarin de ontwerpen van de studenten worden voorgesteld. De bewoners van Hoensbroek kunnen een paneel, met daarop hun favoriete ontwerp, drie maanden tentoonstellen in hun tuin.

Aan de opening van de tentoonstelling wordt een groot evenement gekoppeld, met de naam ‘Kasteel Hoensbroekdag’. De bewoners en bezoekers kunnen er diverse activiteiten beleven, zoals een rit in een paardenkoets door het ommeland.

De LTA-studenten werkten een semester aan de ontwerpen voor de site. De maatschappelijke vraag klonk: “Hoe kunnen de Hoensbroekers meer betrokkenheid krijgen met hun omgeving en genieten van de nog onbekende kwaliteiten”. Een creatieve toekomst van het kasteelslot, met culturele uitdagingen, aandacht voor het historisch erfgoed, prachtige kasteeltuinen met mogelijkheden tot stadslandbouw en burgerparticipatie, komen uitgebreid aan bod. De historische positie van het prachtige waterslot in zijn landschappelijke omgeving kreeg ook een sterke benadering.

De opleiding Landschaps- & Tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel is met dit project niet aan zijn proefstuk toe. Al meer dan 25 jaar worden grootschalige landschapsprojecten uitgewerkt.

Lees hier de uitgebreide perstekst.

Meer info

Erasmushogeschool Brussel
docent Landschaps- & Tuinarchitectuur

Katia Booghs

tel.: 02/472 52 00
e-mail: katia.booghs@ehb.be

of

Erasmushogeschool Brussel
docent Landschaps- & Tuinarchitectuur

Piet Minten

tel.: 02/472 52 00
e-mail: piet.minten@ehb.be