Studenten Vroedkunde
Verhaal

Zwangerschap in Brussel: 1/3 vrouwen heeft verhoogde kans op complicaties

Zwangere vrouwen die in kansarmoede leven, lopen een hoger risico op complicaties bij zwangerschap en geboorte. In een grootstad als Brussel, waar 30% van de bevolking onder de armoederisicogrens leeft, zit bijna 1 op drie zwangere vrouwen in deze risicozone. Met de studiedag 'Kansarmoede en zwangerschap in Brussel en de rand' op dinsdag 17 oktober wil de Erasmushogeschool Brussel deze problematiek extra belichten.

De armoedecijfers in Brussel zijn hoog: meer dan 30% van de Brusselaars leeft onder de armoederisicogrens (in Vlaanderen is dit ongeveer 10%) en 1 kind op 4 wordt geboren in een gezin zonder inkomen uit werk*. Dit houdt belangrijke gezondheidsrisico’s in voor moeder en kind.

De opleiding Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) besteedt al jaren aandacht aan deze problematiek. Opleidingshoofd Joeri Vermeulen: “Wij hopen zo dat gezondheidswerkers de zorgverlening beter kunnen aanpassen aan de noden en behoeften van deze doelgroep. Naar aanleiding van de ‘Internationale dag voor de uitroeiing van armoede’ organiseren wij de studiedag 'Kansarmoede en zwangerschap in Brussel en de rand' om samen met experten deze problematiek extra belichten.”

De studiedag vindt plaats op woensdag 17 oktober 2017 in EhB, Laarbeeklaan 121, 1090 Brussel. We verwelkomen een 100-tal gezondheidswerkers en gezaghebbende sprekers van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, UZ Brussel, VUB, Kind en Gezin, en NASCI vzw Dienstencentrum voor het kind. Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets zal de rol van de politiek toelichten.

* bron: Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2016).

Welzijnsbarometer 2016. Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Meer info

Erasmushogeschool Brussel, opleiding Vroedkunde

Joeri Vermeulen, tel.: 0475/55 74 68, e-mail: joeri.vermeulen@ehb.be

www.ehb.be