Nieuwe naam voor Multimedia en Communicatietechnologie

Multimedia & Creative Technologies

Professionele Bachelor

De professionele bachelor 'Multimedia en communicatietechnologie' (multec) heet voortaan 'Multimedia & Creatieve Technologie'. De opleiding leidt studenten op tot breed inzetbare multimedia-specialisten.

De laatste jaren is de markt waarin deze bachelors actief kunnen zijn nog verder verbreed. We denken maar aan de opkomst van de industrie rond Virtual Reality en Augmented Reality, de opkomst van Smart Devices, toegepaste AI-tools of creatieve technologische evoluties binnen Industry 4.0 wat maakt dat niet elke afgestudeerde nog het volledige domein kan afdekken. Deze trend zien we ook weerkaatst in de toename van het aantal specialisatietrajecten binnen deze opleiding. De combinatie van creatieve en technische competenties maakt het profiel van de bachelor Multimedia en communicatietechnologie uniek. 

Met de naamswijziging van “Bachelor in de Multimedia en communicatietechnologie” naar “Bachelor in de Multimedia & Creatieve Technologie”, wil de opleiding tegemoet komen aan zowel het sterk gewijzigde werkveld als een grotere transparantie naar studiekiezers. 

Multimedia & Creatieve Technologie

De combinatie van creatieve en technische competenties maakt het profiel van deze bachelor uniek. De nieuwe naam onderstreept dat des te meer.

Jurgen Dedeckere
Opleidingshoofd

Grotere transparantie

De naamswijziging verbetert de vergelijkbaarheid, duidelijkheid en transparantie van de benamingen. Dit wil zeggen dat de herkenbaarheid van de opleiding tegenover andere opleidingen en in functie van het werkveld wordt verbeterd. 

  • Vaak heerst momenteel, door het gebruik van het woord ‘communicatie’, verwarring over het toepassingsgebied van de opleiding. Studiekiezers interpreteren dit te vaak als “een boodschap communiceren”. Dit doet hen verkeerdelijk denken dat we socialmedia-experten opleiden, een mix van moderne technologie en expert “menselijke communicatie”. Dit is echter niet de scope van deze opleiding. 
  • In de onderwijskiezer staat letterlijk: “Een speciale vooropleiding is niet vereist, maar een sterke interesse in technologie en een dosis creativiteit zijn extra troeven.” We bevestigen met de nieuwe naam wat al in de onderwijskiezer staat. 

Betere overeenstemming

Ook in het werkveld zien we een belangrijke verschuiving op het vlak van businessmodellen waardoor onze studenten meer en meer in creatieve bedrijven terechtkomen. Een groot deel van de afstudeerders rapporteert in bedrijven terecht te komen die zichzelf in de creatieve sector positioneren. De bedrijven waarmee we samenwerken geven aan zich veel sterker te identificeren met de term “creative technologies” dan met “communicatietechnologie”. 

De term “creative technologies” wordt tegenwoordig al door een heel aantal buitenlandse scholen en universiteiten gebruikt als (deel van) een bachelor of studiedomein. Door dezelfde internationaal vergelijkbare naam te gebruiken, vergroot de kans op internationale mobiliteit van studenten en docenten, zowel inkomend als uitgaand. Kortom, de transparantie in het internationale opleidingsaanbod verbetert hierdoor.