Kenniscentrum OpenTime

Het Open Time kenniscentrum voert toegepast toekomstonderzoek uit. Onze onderzoekers bestuderen benaderingen, methoden en technieken uit het interdisciplinaire veld van toekomstonderzoek. We ontwikkelen praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten voor uiteenlopende maatschappelijke, economische, culturele en menselijke actoren. We maken toekomstonderzoek meer zichtbaar en toegankelijk voor een netwerk van studenten, docenten en professionals uit de werkvelden van de betrokken opleidingen.  Toekomstonderzoek maakt een toenemende specialisering en professionalisering door. Open Time onderzoekt deze evolutie en draagt er een steentje aan bij.

Open Time voert Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) uit in samenwerking met lokale en internationale werkveldpartners en studenten. Meer specifiek verkent het onderzoeksteam mogelijke rollen van media, kunst en design bij het stimuleren, voeden en ondersteunen van de co-creatie van beelden van de toekomst. Op het snijvlak van toekomst en ontwerp proberen we toekomstdenken en collectief vooruitkijken te versterken. In dit verkennende en experimentele actieonderzoek besteedt Open Time bijzondere aandacht aan de inclusieve co-creatie van toekomstbeelden. We gaan uit van de kracht van deze beelden bij het ondersteunen en begeleiden van onze beslissingen en acties in het heden, zowel individueel als collectief.

Open Time is een samenwerking van drie opleidingen aan het departement Mens en Maatschappij: Communicatiemanagement, Idea & Innovation Management en Toerisme- & Recreatiemanagement.

Kenniscentrum OpenTime