FAQ Studiegeld

 

Hoeveel bedraagt het studiegeld aan de hogeschool?

Je betaalt inschrijvingsgeld aan de hogeschool, hoeveel je betaalt hangt af van hoeveel studiepunten je opneemt en of je recht hebt op een studietoelage of niet. Daarnaast betaal je 'bijkomende kosten', dat zijn opleidingsgebonden kosten zoals het gebruik van specifieke software, uitstappen enzovoort. Meer uitleg kan je hier terugvinden. 

Ik vroeg een studietoelage aan, maar ontving nog geen antwoord. Mag ik dan het beurstarief aan inschrijvingsgeld betalen? 

Wanneer je ten laatste op 15 december je beurs aanvraagt dan mag je voorlopig het beurstarief betalen. Als je aanvraag voor een studietoelage wordt afgekeurd, dan moet je het overige inschrijvingsgeld nog bijbetalen. Als je aanvraag voor een studietoelage wordt goedgekeurd dan krijgt de hogeschool hier automatisch bericht van en hoef je niet meer bij te betalen. Je vindt het beursbedrag voor dit academiejaar hier terug. 

Ik kan mijn inschrijvingsgeld niet in één keer betalen. Bij wie kan ik terecht voor hulp?

Je kan een spreidingsplan aanvragen via studiegeld@ehb.be. Je betaalt je inschrijvingsgeld dan in drie schijven.
Daarnaast kan je terecht bij STUVO voor financiële ondersteuning. De ondersteuningsmogelijkheden vind je hier.

Ik betaalde mijn inschrijvingsgeld niet op tijd. Wat zijn de gevolgen?

Je zal eerst een aanmaning ontvangen. Blijft de betaling uit, dan is het mogelijk dat je geen toegang meer hebt tot het elektronisch leerplatform. Hierdoor kan je geen taken meer uploaden, niet meer in je studentenmail en je ook niet meer deelnemen aan je examens. Blijft de betaling nog steeds uit, dan kan je geschorst worden. Bij betalingsproblemen zal je altijd doorverwezen worden naar STUVO om een oplossing te zoeken. Misschien kom je wel in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid of heb je recht op andere financiële steun. Blijf niet bij de pakken zitten en maak een afspraak bij STUVO

Is er financiële ondersteuning mogelijk voor de aankoop van een laptop?

Ja, er zijn enkele mogelijkheden die je kan nagaan. Lees er hier meer over. 

Ik wil mij uitschrijven voor enkele vakken, wat zijn de gevolgen?

Als je een studietoelage ontving en je schrijft je uit voor enkele vakken dan zal je een deel van die studietoelage moeten terugbetalen. Als je uiteindelijk voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven dan moet je je volledige studietoelage terugbetalen. Ook voor je groeipakket/kinderbijslag is het van belang dat je voor minstens 27 studiepunten bent ingeschreven. Op de website centen voor studenten kan je meer info terugvinden. Je kan een afspraak maken bij STUVO als je meer informatie wenst over jouw specifieke situatie. 

Ik wil stoppen met studeren, wat zijn de gevolgen?

Het is mogelijk dat dit een gevolg heeft voor je groeipakket/kinderbijslag. Als je een studietoelage krijgt, kan het ook zijn dat je deze deels of volledig moet terugbetalen. Op de website centen voor studenten kan je meer info terugvinden. 

Ik betaal (een deel van mijn) studiegeld met opleidingscheques. Hoe ga ik te werk?


Zend je opleidingscheques naar opleidingscheques@ehb.be. Betaal het resterende inschrijvingsgeld via de betalingsgegevens die je vindt op het overschrijvingsformulier.
Opgelet: er wordt nooit terugbetaald op opleidingscheques! Vraag dus zeker na hoeveel je studiegeld bedraagt alvorens de opleidingscheques aan te kopen. Meer informatie over opleidingscheques vind je hier. 

Ik betaal (een deel van) mijn studiegeld met de KMO-portefeuille. Hoe ga ik te werk?

Vraag de ondersteuning aan via de website van Vlaio. Vraag je factuur aan via helpdesk.fin@ehb.be. Betaal het resterende inschrijvingsgeld via de betalingsgegevens die je vindt op het overschrijvingsformulier. Opgelet: er wordt nooit terugbetaald op betalingen die gebeurden via de KMO-portefeuille.

Welke andere opleidingsincentives bestaan er naast opleidingscheques en de KMO-portefeuille?

Je vindt een overzicht van de verschillende steunmaatregelen via deze link