FAQ Studiegeld

 

Hoeveel bedraagt het studiegeld aan de hogeschool?

Het studiegeld bestaat uit twee delen:

 • Het inschrijvingsgeld: dit bedrag wordt berekend o.b.v. je beursstatuut en je contracttype.
  • Ben je ingeschreven onder diploma- of creditcontract?
   • Vroeg je een studietoelage aan voor 15 december? Dan betaal je het inschrijvingsgeld aan beurstarief. Je vraagt je studietoelage aan via www.studietoelagen.be 
   • Ben je bijna-beursstudent of geen beursstudent? Dan betaal je de vaste kost en een variabel deel per studiepunt.
   • De tarieven kan je hier raadplegen (link toevoegen naar “wat kost het?” webpagina)
  • Ben je ingeschreven onder examencontract?
   • Dan betaal je de vaste kost en een variabel deel per studiepunt.
   • De tarieven kan je hier raadplegen (link toevoegen naar “wat kost het?” webpagina)
 • De bijkomende kosten: deze kosten zijn verbonden aan de olods die je volgt. Het gaat dan over kosten voor kopies, materiaal en kosten verbonden aan de onderwijsactiviteiten. Een detail van deze kosten vind je op de derde pagina van je contract opleidingsprogramma. Dit document vind je in je e-postbus. Log in via login.ehb.be, klik dan op het I-BaMaFlex!-icoon en ga dan naar je e-postbus.

Ik vroeg een studietoelage aan, maar ontving nog geen antwoord. Wat betaal ik?

Wanneer je ten laatste op 15 december je beurs aanvroeg dan betaal je het beurstarief. Zend het bewijs van je aanvraag studietoelage naar studiegeld@ehb.be 
Je vindt het bedrag van het beurstarief hier.

Ik kan mijn inschrijvingsgeld niet in één keer betalen. Bij wie kan ik terecht voor hulp?

Je kan een spreidingsplan aanvragen via studiegeld@ehb.be. Je betaalt je inschrijvingsgeld dan in drie schijven.
Daarnaast kan je terecht bij Stuvo voor financiële ondersteuning. De ondersteuningsmogelijkheden vind je hier.
Ik betaal (een deel van mijn) studiegeld met opleidingscheques. Hoe ga ik te werk?
Vraag je opleidingscheques aan via het loket van de Dienst Werk en Sociale Economie.
Zend je opleidingscheques naar opleidingscheques@ehb.be Betaal het resterende inschrijvingsgeld via de betalingsgegevens die je vindt op het overschrijvingsformulier.
Opgelet: er wordt nooit terugbetaald op opleidingscheques!

Ik betaal (een deel van) mijn studiegeld met de KMO-portefeuille. Hoe ga ik te werk?

Vraag de ondersteuning aan via de website van Vlaio.
Vraag je factuur aan via helpdesk.fin@ehb.be. Betaal het resterende inschrijvingsgeld via de betalingsgegevens die je vindt op het overschrijvingsformulier.
Opgelet: er wordt nooit terugbetaald op betalingen die gebeurden via de KMO-portefeuille.

Ik ben een niet-EER-student. Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld voor mij?

Ben je afkomstig uit een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan betaal je het verhoogd inschrijvingsgeld. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd, net als het regulier inschrijvingsgeld. Je vindt de bedragen hier.

Kan ik reductie op dit verhoogd inschrijvingsgeld aanvragen?

Ja, dan kan. Dit is alleen mogelijk vanaf het tweede inschrijvingsjaar.

Dien hiervoor een dossier in bij de sociale dienst van Stuvo.
Uitzondering: wordt er een bijzonder artistiek potentieel vastgesteld? Dan kan je wel vanaf het eerst inschrijvingsjaar een reductie aanvragen. In de departementale aanvulling lees je de specifieke modaliteiten (link toevoegen naar document).
Een aanvraag tot reductie moet je jaarlijks indienen. Opgelet: kreeg je reductie in dit academiejaar? Dan geeft je dit niet automatisch recht op reductie in het volgende academiejaar!
Opgelet! Werd je reductie toegekend en je schrijf je je uit voor olods of zet je je studies vroegtijdig stop? Dan wordt het inschrijvingsgeld nooit terugbetaald.

Welke andere opleidingsincentives bestaan er naast opleidingscheques en de KMO-portefeuille?

-    Vlaams opleidingsverlof (VOV)
-    Vlaams opleidingskrediet 

Ik betaal mijn inschrijvingsgeld niet op tijd. Wat zijn de gevolgen?

Bij je inschrijving ontvang je een overschrijvingsformulier voor de betaling van je inschrijvingsgeld en je bijkomende kosten met een vervaldatum van 15 kalenderdagen. Na het verstrijken van de vervaldatum ontvang je een eerste aanmaning met een waarschuwing voor administratieve sancties. Ontvangen we geen betaling zeven kalenderdagen na de vervaldatum op de aanmaningsbrief, dan ontvang je een tweede aanmaning. Ontvangen we geen betaling zeven kalenderdagen na de vervaldatum op de tweede aanmaningsbrief, dan wordt de toegang tot het elektronisch leerplatform afgesloten. De toegang wordt pas hersteld nadat het inschrijvingsgeld werd betaald.
Blijft de betaling uit, dan neemt het bestuurscollege, of bij delegatie de algemeen directeur, een beslissing tot schorsing en ontvang je een aangetekend schrijven waarin je op de hoogte wordt gebracht van de schorsing. 

Is er financiële ondersteuning mogelijk voor de aankoop van een laptop?

Ja, je kan via de hogeschool een laptop aankopen. Deze laptop kan je gedurende heel je opleiding blijven gebruiken. 
Heb je al een laptop? Dan kan je nakijken of deze voldoet aan de minimumspecificaties.
Alle info vind je hier.

Is het voor jou financieel moeilijk of onmogelijk om een laptop aan te kopen? Dan kan je terecht bij Stuvo voor financiële ondersteuning.