Congres palliatieve zorg

Palliatieve zorg
Studiedag
Data
Waar?
Campus Jette Laarbeeklaan 121

Macht, onmacht en overmacht bij het levenseinde

Derde congres: "Teach as far as you reach: leervormen in de palliatieve zorg

Inleiding: Wim Distelmans
"Diagnostische verslaving en de moeizame oversteek naar palliatie"
Filosofische lezing door Bert Keizer (filosoof en levenseindekliniekarts Nederland

Paneldebat en workshops met diverse lervormen

Info en inschrijven via www.epc-congres.be

Deel dit