Toerisme uitstekende peer review
Verhaal

We pionieren in Toerisme & Recreatie

Onze bacheloropleiding Toerisme- en Recreatiemanagement werd op 12 en 13 januari door externe experts grondig onder de loep genomen. Tijdens de mondelinge terugkoppeling die meteen op het bezoek volgde, uitte het panel zich zeer positief.

Heldere focus

Een gedetailleerd rapport van deze Peer Review volgt later, maar de experts waren alvast onder de indruk van hun bezoek: “De opleiding Toerisme- & Recreatiemanagement heeft een heel sterke visie en een mooie profilering waarin duidelijke keuzes worden gemaakt met bewust geselecteerde inhoudelijke focuspunten (travel, meeting en leisure) en accenten op het toekomstgerichte, grootstedelijke, duurzame en het maatschappelijke.”

De opleiding zit volgens het panel stevig ingebed in de stad, vervult een pioniersrol en is duidelijk geënt op de visie van de hogeschool. De urban profilering wordt als zeer positief gezien.

Studenten krijgen kansen

De experts waren lovend over de studentengerichtheid en –begeleiding. Het vak ‘Professionele Identiteit’ waar studenten worden gecoacht tot zelfredzame jonge professionals zien zij als een echte meerwaarde voor de opleiding. Het hele docentenkorps staat dan ook achter de nieuwe keuzes die zijn gemaakt.

Uitdagingen

Het panel is zeer positief en hoopvol voor de verdere uitrol van de volledig hernieuwde opleiding. Het team achter de opleiding Toerisme- & Recreatiemanagement wordt gestimuleerd om de pioniersrol waar te maken, de missie en visie te bewaken en de focus scherp te houden. Het docententeam is alvast enthousiast om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Deel dit