Transfer Pricing
Verhaal

Transfer Pricing

Fiscale seminarie over transfer pricing

Het Graduaat Accounting Administration startte met een seminarie over ‘Transfer Pricing’, verzorgd door Peter Chiau, de aangewezen gastlector van deze boeiende en leerrijke avond. De sessie werd georganiseerd vanuit campus Diest. 

Peter is werkzaam bij de Bijzondere Belastinginspectie van de FOD Financiën en vertelde aan de schermkijkende luisteraars en aan de aanwezige docenten op de campus dat de internationale fiscaliteit, waarin transfer pricing prominent aanwezig is, in die mate evolueert dat een toenemende complexiteit het evidente resultaat is.

Fiscale raadgevers kunnen het zich in deze context nauwelijks nog veroorloven om hierbij vanaf de zijlijn toe te kijken. Kennis van transfer pricing is hierbij een conditio sine qua non en een prima start om door het bos de bomen nog te kunnen zien. Als toekomstige accountant, raadgever wil je waardevolle informatie kunnen verstrekken aan bedrijven waarbij het een objectieve vaststelling is dat ook KMO’s met deze problematiek worden geconfronteerd.

Tijdens het seminarie werd de nadruk gelegd op

  • Het gebruik van transfer pricing om inkomsten van hoog belaste naar laag belaste landen te verplaatsen;
  • het arm’s length principe, met name een benadering die verbonden entiteiten beschouwd als onafhankelijke entiteiten, bij het bepalen van een transfer price en
  • de vijf methodes om zo’n prijs te bepalen.
Bewustwording

Ondanks het complexe karakter van ‘Transfer Pricing’ gaf Peters’ voordracht bij het aanwezige publiek een bewustwording mee, optimaliseren van winsten om zo de cashflow te verhogen en dat liefst met een zo laag mogelijke belastingdruk.

Voor alle studenten van het graduaat Accounting Administration, postgraduaat Fiscaliteit, alumni én deelnemers vanuit het werkveld een geslaagde fiscale avond en een welgemeende dank aan Peter Chiau.

Ervaring deelnemers

Thomas (docent): “Peter gaf een boeiende en erg praktische uiteenzetting, waardoor het seminarie ook voor deelnemers zonder voorkennis erg waardevol was.”

Tom (student): "Ik was aangenaam verrast door de spreker, de tijd is gevlogen. Een met passie gegeven seminarie dat mijn interesse in dit vakgebied heeft gewekt, waardoor ik me hierin nog meer wens te verdiepen."

Deel dit