HBO5 Verpleegkunde Dr Guislain
Verhaal

Te gek?!

Op 9 maart trokken de studenten HBO5 Verpleegkunde van de module Oriëntatie Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg naar het Museum Dr. Guislain in Gent.

Dit museum is een cultureel ijkpunt over de geschiedenis van de psychiatrie, geestelijke gezondheid, zorg, kunst en waanzin. Met zijn gevarieerde werking stimuleert en voedt Museum Dr. Guislain het debat over psychische gezondheid en ziekte. Veranderingen doorheen de tijd binnen de culturele, maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke context bepalen het denken hierover.

Het museum draagt op die manier bij tot een genuanceerde en veelzijdige benadering en bewustwording van de wijze waarop een samenleving omgaat met personen en groepen die ze als anders beschouwt. Museum Dr. Guislain schrikt niet terug om beladen onderwerpen te benoemen en op eigenzinnige wijze te benaderen, wat de nodige verwondering wekte bij de studenten. Het museum streeft daarbij steeds naar verbinding – zowel in wat het presenteert, wie het wil bereiken, als in de manier waarop het museum dagelijks vorm krijgt.

Ook hadden we het geluk dat de universiteit van Gent zijn 200-jarig bestaan viert. De faculteit geneeskunde stelde Medische collecties tentoon omtrent het dode lichaam doorheen de tijd en hoe hier werd mee omgegaan. De tentoonstelling confronteerde de studenten met onze ambigue houding tegenover dat lichaam en de conflicterende emoties die we kunnen ervaren bij het waarnemen ervan. “Waar kijk ik naar? Mag ik het tentoongestelde aan mijn blik onderwerpen of doe ik er beter aan niet te kijken?”

Jef Geuens (lector verpleegkunde)

Meer info over de opleiding HBO5 Verpleegkunde?

Deel dit