Studenten IC Stage
Verhaal

Studenten nemen ziekenhuis over

Onze studenten Verpleegkunde nemen de komende zes weken het stuur in handen in een aantal instellingen. De studenten organiseren er zelf de zorg, maken uurroosters en nemen de dienst dus zelfstandig in handen. Dit natuurlijk wel onder toezicht van stagebegeleiders en ervaren verpleegkundigen. De stage Integrated Care (of kortweg IC stage) is een unieke ervaring voor onze studenten. Ze leren er de totaalzorg te organiseren en coördineren in een multidisciplinair team. Daarbij hoort ook kritisch kijken naar hun eigen werkprocessen. 

Kritisch kijken

Het aspect kritisch kijken naar werkprocessen en werkprocessen verbeteren is een competentie die de toekomstige verpleegkundige moet bezitten. In dit kader krijgt de groep de opdracht om in het ziekenhuis waar ze aan de slag zijn, een aantal werkprocessen kritisch onder de loep te nemen en te zoeken naar verbeteropportuniteiten. Als handleiding hierbij wordt de Lean-methodologie gebruikt. Lean richt zich op het aspect waarde in de processen en op het vermijden van verspilling.  Efficiëntie en effectiviteit staan centraal. Op basis hiervan zijn er een aantal processen die binnen de tijdsspanne van de stage voor optimalisatie kunnen bestudeerd en geoptimaliseerd worden.

Reële praktijk

Tijdens de IC stage, worden onder meer de competenties organisatievermogen, planning, communicatie, zorgplanning, zorguitvoering,  samenwerking, observatievermogen, collegialiteit, verantwoordelijkheidszin, rapportage, kritisch denkvermogen, leiding geven en  coachen van medestudenten geoefend in de reële praktijk. Uiteraard zijn ook de louter verpleegkundige aspecten en competenties belangrijk. De verschillende teams zijn aan de slag bij afdeling Averroës in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius Grimbergen, verpleegafdeling A660 van het UZ Brussel en verpleegafdeling G1 van het AZ Sint-Maria in Halle. 

Studenten IC Stage
Studenten IC stage
Deel dit