Desiderius Erasmus
Verhaal

Stiekem trots: Erasmus haalt de Vlaamse Canon

Er is in de aanloop van de realisatie van de Vlaamse Canon al veel geschreven, maar het bleef wachten tot deze week om echt te weten wie en wat er in zouden komen te staan... En we zijn trots om te mogen ontdekken dat tussen de vele historische feiten en figuren onze eigen Desiderius Erasmus prijkt.

Erasmus was een van de invloedrijkste Europese denkers van de 16e eeuw. Hij is de grondlegger van het humanisme, en daarmee inspireerde hij ook onze hogeschool, vandaar onze naamskeuze. Om het in de woorden van de Canon te zeggen: "De humanisten moedigden het kritisch denken aan. Ze pleitten voor een filosofie en ethiek die de mens centraal stelde (vandaar: humanisme). Dat opende de deur voor vernieuwingen in heel wat vakgebieden, zoals taalstudie, wiskunde, anatomie, cartografie, plantkunde, geneeskunde…".

Tijdens zijn vele reizen door Europa passeerde hij ook in Brussel, en hij woonde in Anderlecht in 1521 in wat nu het Erasmushuis is. Reden genoeg om ook onze hogeschool te inspireren toen we in de jaren '90 van de vorige eeuw een 'waarden-volle' naam zochten. Neem zelf ook een kijkje in de Canon.

Ook wij vertrekken bij onze werking vanuit een humanistische visie. Recht op vrijheid en menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, met elkaar in open, rationele dialoog gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen, staan hierbij centraal. Die verantwoordelijkheid, voor de wereld, de maatschappij en zichzelf, mondt uit in duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Lees meer over onze missie en visie.

Deel dit